Uudised ja teated

« Tagasi

Asbesti sisaldavate toodete kaardistamine

Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisalduvate toodete kogust. Selle eesmärgiks on planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks.

Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.

Hea vallaelanik, palun anna asbestijäätmete kogusest teada hiljemalt 28.veebruariks 2021 aadressile vallavalitsus@kuusalu.ee

Vajalik info:

  • kinnistu täpne aadress (asula, kinnistu nimi, võimalusel ka katastri nr);
  • omaniku või elaniku kontaktandmed;
  • asbestijäätmete kogus tonnides (1 m² eterniiti on umbes 15 kg).