Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 49. istung toimub kolmapäeval, 12. mail 2021 kell 8:15 Kolgaküla Rahvamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

  1. Projekti „Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse loomine" tutvustamine
  2. Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord" muutmine
  3. Kuusalu Vallavolikogu 27.08.2008 otsusega nr 65 kehtestatud Andineeme küla Tamme, Soo tee ja Ojaääre kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
  4. Salmistu külas Pedassaaretee 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu kehtestamata jätmine
  5. Valkla küla Kopli kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine
  6. Andineeme küla Vainu kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine, detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ja lähteülesande kinnitamine
  7. Kuusalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine
  8. Kuusalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
  9. Info

Värner Lootsmann
volikogu esimees