Uudised ja teated

« Tagasi

Avaneb õpihuvi laagrite toetusvoor

17. maist avaneb õpihuvi laagrite taotlusvoor. Taotluse esitamise tähtaeg on 11. juuni.

Õpihuvi laagrite eesmärk on põhi- või keskhariduse tasemel õppijate (1.-12. klassi ja kutsekoolide õppijad) õpimotivatsiooni ja vaimse tervise turgutamine ning üldpädevuste ja ainevaldkondade vastu huvi kujundamise toetamine. Taotluste esitamine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis https://toetused.kul.ee/

13. mail kell 15:00 toimub virtuaalne infotund taotlejatele. Infotund toimub Zoomi keskkonnas https://eu01web.zoom.us/j/69645957880 ja jääb järelvaadatavaks.

Laagri tegevused tuleb kavandada ja/või viia läbi haridus- ja noortevaldkonna koostöös. Õpihuvilaagri ühe vahetuse kestus on kolm päeva kuni viis ööpäeva. Toetus ühe osaleja kohta on maksimaalselt 120 eurot ning osalejale peab laager olema tasuta. Eraldatud toetust on taotlejal õigus kasutada kuni 31. detsembrini 2021.

Toetust on õigus taotleda:

  • juriidilisel isikul, kes peab munitsipaal- või eraõiguslikku üldhariduskooli;
  • munitsipaal-, era- või riigikoolil, kes korraldab õpet põhi- või keskhariduse tasemel;
  • avalik-õiguslikul ülikoolil;
  • juriidilisel isikul, kes peab munitsipaal- või eraõiguslikku huvikooli;
  • avalik-õiguslikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle üheks põhitegevusalaks põhikirja järgselt on noorsootöötegevused, sh huvitegevuse pakkumine.

Küsimuste korral palume pöörduda laagritoetused@hm.ee

Lisainfo: