Uudised ja teated

« Tagasi

Sõitme külas kohanime määramine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on koostatud korralduse eelnõu määrata Sõitme külas uute liikluspindade kohanimedeks Sõlme tee ja Sõlme põik.

Kuusalu Vallavolikogu 17.05.2006 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine Sõitme küla Otsa II maaüksusel" on tehtud ettepanek määrata kinnistute aadressid Otsa tee järgi. Uute koha-aadresside määramise vajadus tuleneb sellest, et liikluspindadel on unikaalsusnõue ning Otsa tee liikluspind on Sõitme külas juba varem määratud. Omaniku esitatud taotluse alusel teeb Kuusalu Vallavalitsus ettepaneku määrata uute liikluspindade kohanimedeks Sõlme tee ja Sõlme põik. Eelnõuga saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuse veebilehel www.kuusalu.ee. Muudatusega seotud arvamusi ootame kuni 05.08.2021 aadressile kairi.rohtmets@kuusalu.ee.

 

Korralduse eelnõu asub SIIN

 

Uute aadresside skeem asub SIIN