Uudised ja teated

« Tagasi

Keskkonna loa muudatuse taotlus

Kuusalu vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 46 lg 1alusel võtnud menetlusse Osaühingu EL.VÕRK OÜ[1] (edaspidi ettevõte) poolt 10.06.2021esitatud keskkonnaloa nr L.VV/327031 muutmise taotluse.[2] Ettevõte soovib loale lisada kalade rände tagamise lahenduse ning muuta hüdroenergia kasutamise seadmeid, lisades juurde Kaplan turbiini, mille võimsus on kuni 10 kW.
 
 
Kuusalu vallavalitsus