Uudised ja teated

« Tagasi

1. septembrist muutus sünnitoetuste kord

01. septembrist muutus Kuusalu vallas laste sünnitoetuste maksmise kord.

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale juhul, kui mõlemad vanemad (v.a. üksikvanem) on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Kuusalu vallas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 (kolme) kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest ja 1-aastasest sünnipäevast kirjaliku taotluse.
Toetuse suurus on 400 eurot.
Toetus makstakse kahes osas - 200 eurot pärast sündi ja 200 eurot pärast lapse 1-aastaseks saamist, kui laps ja vähemalt üks lapsevanem on olnud jätkuvalt aasta jooksul rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud.
Mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga lapse eest.

Alates 01.09.2021 tuleb sünnitoetuse mõlema osa saamiseks esitada eraldi taotlused.

Enne 01.09.2021 sünnitoetuse taotlejatele makstakse teine osa välja vana korra järgi ja selleks ei pea tegema uut taotlust.