Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu vallavalitsus pakub tööd juristile-järelevalveametnikule

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

JURISTI-JÄRELEVALVEAMETNIKU ametikohale.

Ametikoha põhieesmärk on vallavalitsuse dokumentide, õigus- ja haldusaktide juriidilise korrektsuse tagamine ning vallavolikogu ja -valitsuse liikmete ning kantselei õigusalane teenindamine ja väärtegude kohtuväline menetlemine.

Ootused kandidaadile:

 • õigusalane kõrgharidus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel, vene keele oskus B1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
 • B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus seotud töövaldkonnas ja avalikus teenistuses;
 • varasem väärtegude menetlemise kogemus.

Meie pakume:

 • toetavat ja abivalmis meeskonda;
 • erialaseid koolitusvõimalusi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • osalist kaugtöövõimalust.

CV ja motivatsioonikirja palume saata 11. maiks 2022 e-posti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee või posti teel vallavalitsuse kantseleisse Mõisa tee 17, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harjumaa 74604.


Lisainfo:
vallasekretär Tiia-Liis Jürgenson, tel 615 0505,
e-post tiia-liis.jyrgenson@kuusalu.ee.