Uudised ja teated

« Tagasi

Küsitlus hoolduskoormustega inimestele Kuusalu vallas

Palume abi, et saada paremat ülevaadet hoolduskoormusega inimeste olukorrast Kuusalu vallas. Teie vastused aitavad meil parandada sotsiaalteenuseid meie vallas.

Kuusalu vallavalitsus palub täita küsitluse hoolduskoormusega inimestel, kes hooldavad Kuusalu valla elanikku.
Hooldamine on igasugune abi osutamine, mis on tingitud hooldatava pikaajalisest terviseprobleemist, puudest või kõrge eaga kaasnevatest tegevuspiirangutest. Hooldamine võib hõlmata erinevaid tegevusi, näiteks hooldatavale toidu valmistamist, tema eluruumide koristamist, hooldatava abistamist rahaasjade korraldamisel, mõnda uude kohta minekul või hooldatava transportimist poodi või arsti juurde, abistamist hügieenitoimingute tegemisel (riietumine, pesemine, tualetis käimine) või kodus liikumisel (näiteks voodist tõusmisel).
Küsitluse sihtrühm on 16aastased ja vanemad inimesed, kes hooldavad Kuusalu vallas elavat täisealist inimest. Kogume andmeid sotsiaalteenuste arendamiseks Kuusalu vallas. Andmeid kasutatakse projektitaotlusel.

Küsitlus asub siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtxjjFclQv5AM3IknIVYRsZvZbDzXXkN-Kr7gVCeGfjWLpHg/viewform

Küsitluse täitmiseks telefoni teel või mõnel muul viisil, palume võtta ühendust hoolekandespetsialisti Aigi Reinomäega, tel 5191 4206.