Uudised ja teated

« Tagasi

RMK kutsub Kiiu discgolfipargi ümbruse metsatööde arutelule

RMK annab teada, et alustab Harjumaal Kuusalu vallas Kiiu discgolfi ümbruses asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist.

Edastame RMK teate ja kutse avalikule koosolekule:

Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida. Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega.
Kiiu discgolfi ümbruse metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda
RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad.
Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad rahuldaks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi – kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada, puhata ja sportida ning neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud.

Kohtume aruteluks Kiiu discgolfi raja nr 13 juures (asukoht kaardil) 16. augustil 2022 kell 18.
Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata
tähelepanu Kiiu discgolfi radade ümbrusesse metsatööde plaanimisel aadressile ida-harjumaa@rmk.ee 23. augustiks 2022.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks
kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad.