Uudised ja teated

« Tagasi

Joaveski küla külavanema vabastamine külavanema kohustustest

Kuusalu vallavalitsuse 4. augusti 2022 korralduse nr 409 alusel on Rene Meimer seoses elukoha muutusega vabastatud Joaveski külavanema ülesannetest.
Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 määrus nr 27 „Kuusalu külavanema statuudi kehtestamine" § 7 lõike 1 punkti 3 kohaselt toimub külavanema ametist vabastamine seoses külavanema elukoha muutusega, kui selle tagajärjel muutub külavanema registrijärgne kohalik omavalitsus. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 määrus nr 27 „Kuusalu külavanema statuudi kehtestamine" § 7 lõike 2 punkti 4 kohaselt, kui vabastamine toimub seoses külavanema elukoha muutusega, vabastatakse külavanem Kuusalu Vallavalitsuse korraldusega valla registripidaja esildise alusel.

Kuusalu vallavalitsus teeb Joaveski külaelanikele ettepaneku kutsuda kokku külakoosolek, kus toimub uue külavanema valimine vastavalt Kuusalu külavanema statuudile.