Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 13. istung toimub kolmapäeval, 16.novembril 2022 algusega kell 8:15 Kiiu mõisa suures saalis, Mõisa tee 17.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Kuusalu valla jäätmehoolduseeskiri;

2. Kuusalu valla osalemine mittetulundusühingus Eesti Jäätmehoolduskeskus;

3. Kuusalu valla 2022. aasta II lisaeelarve kinnitamine – esimene lugemine;

4. Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määruse nr 28 „lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine;

5. Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määruse nr 19 „Õppe-õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamise ja maksmise kord Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis" muutmine;

6. Kinnisasja ja torustike tasuta üleandmine;

7. Kuusalu Vallavolikogu ühistegevuse komisjoni koosseisu kinnitamine;

8. Kuusalu valla aumärgi omistamine;

9.Kuusalu valla arengukava 2023 – 2028 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine;

10. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Kolga alevikus Lätismäe tee, Kolga-Tagavälja tee T1, Kadakvälja tee Männivälja tee kinnistutel;

11. Isikliku kasutusõiguse seadmine Enefit Connect OÜ kasuk Kolga alevikus Kadakvälja tee ja Männivälja tee katastriüksustel;

12. Kuusalu külas asuva Tülivere-Tammeotsa tee T2 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega;

13. Isikliku kasutusõiguse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks Kiiu alevikus Mõisa tee 17, Torni tänav L1, Torni tn 1 ja Veski tänav katastriüksustele;

14. Isikliku kasutusõiguse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks Pedassaare tee katastriüksusele;

15. Infopunkt – Kuusalu valla noorsootöö ja haridusvaldkonna arengukava projektide tutvustamine;          

16. Infopunkt – Harju maakonna arengukava 2024+ avalik väljapanek;

17. Vastus Heino Junolainen 12.10.2022 esitatud arupärimisele;

18. Info

 

Ulve Märtson

volikogu esimees