Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 31. istung toimub neljapäeval, 5. detsembril kell 8.15 Kuusalu vallamajas (Kiiu mõisas). PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. Loa andmine laenu võtmiseks Kuusalu keskkooli algklasside maja, Salmistu sadama ja sotsiaalteenuste maja ehituse finantseerimiseks, riigihanke korraldamiseks ja laenulepingu sõlmimiseks. II lugemine
 2. Loa andmine Salmistu sadama ehituseks avatud menetlusega riigihanke korraldamiseks. II lugemine
 3. Kuusalu valla 2020. aasta eelarve kinnitamine. I lugemine
 4. Avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamine turvateenuse osutaja leidmiseks
 5. Väikebussi Renault Traffic riikliku registreerimisnumbriga 597 BHX võõrandamine ja uue väikebussi kasutusrendile võtmine
 6. Salmistu küla Kuru tee 9, 11, 13  ja 15 kinnistute detailplaneeringu algatamata jätmine
 7. Andineeme külas asuva Ojaääre tee 1 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
 8. Soorinna külas asuva Loo-Andineeme tee L1 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
 9. Kuusalu vallavolikogu määruse „Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas" kontrolli ja hindamise revisjoniakt
 10. Kuusalu vallavalitsuse jooksvate kulude monitoorimise revisjoniakti teadmiseks võtmine ja ülesande andmine
 11. Info. Kuusalu valla deklarantide 2019. aasta majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kontrolli tulemused
 12. Info

Margus Soom
volikogu esimees