Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 32. istung toimub neljapäeval, 19. detsembril kell 8.15 Kuusalu vallamajas (Kiiu mõisas). PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. Andineeme külas asuva Ojaääre tee 1 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
 2. Soorinna külas asuva Loo-Andineeme tee L1 kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
 3. Kuusalu vallavolikogu määruse „Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas" kontrolli ja hindamise revisjoniakt
 4. Kuusalu vallavalitsuse jooksvate kulude monitoorimise revisjoniakti teadmiseks võtmine ja ülesande andmine
 5. Info. Kuusalu valla deklarantide 2019. aasta majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kontrolli tulemused
 6. Kuusalu valla 2020. aasta eelarve kinnitamine – II lugemine
 7. Volikogu esimehe 2020. aasta tööplaani ettepanekute tutvustamine ja info
 8. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas" muutmine
 9. Kuusalu Vallavolikogu  20.06.2018 määruse nr 12 „Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine" muutmine
 10. Kuusalu vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord – I lugemine
 11. Kuusalu valla põhimääruse muutmine – I lugemine
 12. Info

Margus Soom
volikogu esimees