Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 33. istung toimub kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 8.15 Kuusalu vallamajas (Kiiu mõisas). PÄEVAKORRA PROJEKT:

 1. Kuusalu valla 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine. I lugemine
 2. Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määruse nr 17 „Kuusalu valla haridustöötajate töötasustamise alused" muutmine
 3. Kuusalu Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 4. Kuusalu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 5. Kuusalu Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning vajadusel revisjonikomisjoni liikme valimine
 6. Kuusalu Vallavolikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni koosseisu kinnitamine
 7. Kuusalu Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
 8. Kuusalu Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
 9. Infopunkt. Uuetoa kinnistu pöördumine volikogu poole
 10. Infopunkt. Kiiu lasteaia hoolekogu pöördumine volikogu poole
 11. Infopunkt. Sigula küla pöördumine volikogu poole
 12. Volikogu liikme Mait Kröönströmi arupärimisele vastamine (Urmo Ristisaar)
 13. Info

Margus Soom
volikogu esimees