Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 45.  istung toimub kolmapäeval, 25. novembril 2020 kell 8:15 Kuusalu Keskkooli aulas (Kooli, Kuusalu küla).

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Projekti „Lahemaa Liinid" tutvustus (Kaisa Linno)
2. Kuusalu valla Kuusalu kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine
3. Kuusalu Vallavolikogu 04.12.2013 otsuse nr 67 „Kuusalu valla kohalike teede nimekirja määramine" muutmine
4. Kohaliku omavalitsusüksuse esindajate nimetamine
5. Info

 

Värner Lootsmann
volikogu esimees