Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu vallavanema 27.04 käskkiri - COVID-19 leviku tõkestamise meetmete rakendamine Kuusalu vallas

Kuusalu vallavanem allkirjastas täna, 27. aprillil käskkirja "COVID-19 leviku tõkestamise meetmete
rakendamine Kuusalu vallas
".

 

KÄSKKIRI


Kiiu 27.04.2020 nr 2-5/12


COVID-19 leviku tõkestamise meetmete
rakendamine Kuusalu vallas


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 3, ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 ning seoses COVID-19 viiruse levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega Kuusalu Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes (edaspidi asutus) organisatsiooni töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks:

1. Muuta Kuusalu vallavanema 13.03.2020 käskkirja nr 2-5/8 „COVID-19 leviku tõkestamise meetmed Kuusalu vallas" punkti 3 ning sõnastada see järgmiselt:
„3. Käskkiri kehtib kuni 17.05.2020".

2. Lubada alates 27.04.2020 Kuusalu Keskkooli tenniseväljaku kasutamine, rakendades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra piiranguid.

3. Lubada alates 27.04.2020 raamatukogudel laenutada raamatuid kontaktivabalt.

4. Käskkirja täitmise eest vastutavad asutuse juhid.


(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Kirtsi
vallavanem 

 

Eelmine käskkiri, allkirjastatud 13.03.2020 ja kehtiv kuni 30.04.2020, on leitav SIIT.