Uudised ja teated

« Tagasi

Laste huvihariduse ja -tegevuse sõidukompensatsioon Kuusalu vallas

Toetust saab küsida lapsevanem, kui lapse elukoht jääb huviringi või -kooli asukohast kaugemale kui 3 kilomeetrit ega ole võimalik kasutada kojusõiduks õpilasliine ning avalikke liine. Huvihariduse ja -tegevuse kütusekompensatsiooni piirmäär on 15 eurot kuus ja kompenseeritakse 9 kalendrikuud aastas 5 kuud tagasiulatuvalt lapsevanema taotluse alusel.

Taotluse vorm:

Kütusekompensatsioon 15 eurot kalendrikuus (DOCX)