Uudised ja teated

« Tagasi

Lasteaedade suvisest valverühmast

Kuusalu vallavalitsus komplekteerib lasteaia juulikuist valverühma. Soovi avaldamiseks tuleb täita leping, mille saab valla kodulehelt digitaalselt SIIT või lasteaedadest ja vallamajast paberil. Täidetud leping tuleb saata vallavalitsusele hiljemalt 14. juunil. Saabunud lepingute ja riigipoolsete juhiste põhjal otsustab vallavalitsus täpsemalt, mis mahus ja kuidas valverühma tööd organiseeritakse. Lisainfo: Anu Kirsman, 5757 0906; anu.kirsman@kuusalu.ee.

2020. aasta juulikuise valverühma moodustamise alused Kuusalu vallas

  • Rühm avatakse Kiiu Kiigepõnni lasteaias 1.-17. juuli 2020 ja Kuusalu lasteaias Jussike 20.-31. juuli 2020.
  • Lapsevanema osalustasu on juulikuus 36 eurot, millele lisandub toiduraha maksumus.
  • Osalustasu kuulub tasumisele sõltumata kohal käidud päevade arvust. Toiduraha arvestatakse eelnevalt nädalate kaupa lapsevanemaga sõlmitud lepingu alusel ning arveldamine toimub ettemaksuna eelneva kuu lõpus koos osalustasu tasumisega. Arvestuslik toidupäeva maksumus on 2 eurot.
  • Lapsevanemal tuleb osalustasu tasuda, kui Kuusalu vallavolikogu ei otsusta teisiti.
  • Tasumisel kehtivad kõik siiani toimivad soodustused.
  • Juulikuise valverühma teenust kasutada soovivatel lapsevanematel on võimalik lepinguid sõlmida lasteaedades, vallamajas või digitaalselt kuni 14. juunini 2020. (Lepingu näidis: http://www.kuusalu.ee/taotluste-vormid1).
  • Täpsem info: anu.kirsman@kuusalu.ee; 606 6383.