Uudised ja teated

« Tagasi

Meeldetuletus. Eru lahel on jettidega sõitmine keelatud

Keskkonnainspektsioon annab teada, et Eru lahes on sagenenud jettidega sõitmine, seega tuleb meelde tuletada, et Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjaga on keelatud sõita Eru lahel Ahja ninase tipu ja Palganeeme tipu vahelisest joonest lõuna pool. (vt Lahemaa RP kaitse-eeskirja § 6 lg 4 p 4). Lisatud kaardil on see ala punasega viirutatud. Vaadata saab ka https://kaitsealad.ee/sites/default/files/uploads/Lahemaa%20rahvuspark/Infomaterjalid/A2_lahemaa_est.jpg.

Kitsendus tuleneb Lahemaa rahvuspargi mere piiranguvööndi kaitse-eesmärgist, mille hulgas on mere ökosüsteemi, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade ning lindude pesitsemis- ja koondumispaikade kaitse.

Kaitstava loodusobjekti kaitsenõuete rikkumise eest näeb looduskaitseseadus ette rahatrahvi kuni 1200 eurot. Loodame, et trahvima kedagi ei pea ja kõik jetiomanikud järgivad kaitse-eeskirja nõudeid.
Keeld ei puuduta mootorpaate, nendega tohib lahel sõita.