Uudised ja teated

« Tagasi

Ootame Kuusalu valla aasta noore kandidaate

Kuusalu vallavalitsus ootab Kuusalu valla aasta noore aunimetuse kandidaate. Tiitli saaja peab olema 7-26-aastane ning rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanik.

Aasta noore tunnustamise eesmärk on väärtustada ettevõtlikku ja silmapaistvat noort, kes on tegevuse, aja ja oskustega panustanud Kuusalu vallas noorsootöö arendamisse, olnud teistele noortele eeskujuks ning märkamist vääriva tegutsemisega aidanud kaasa kogukonna arengule. Aasta noore määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, organisatsioonid ja asutused.

Vabas vormis põhjendusega ettepaneku palume esitada aasta noore tunnustamiseks 9. novembriks aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee või e-vormi kaudu (vormi leiab kuusalu.ee/aasta-noor). Vabas vormis saatmisel lisada kindlasti  enda nimi ja kontaktandmed, tunnustuse andmise põhjus ning kandidaadi nimi, vanus ja kontaktandmed.

Kõik aasta noore kandidaadid saavad tunnustatud noorsootöö nädala raames ja kutse vallavanema vastuvõtule. Kuusalu valla aasta noor avalikustatakse ja premeeritakse tänumeenega Kuusalu valla tänupeol 2021. aasta jaanuaris.