Uudised ja teated

« Tagasi

Ühekordsed toetused spordi, kultuuri ja kogukonna valdkonnas

Kuusalu vallavalitsus ootab taotlusi Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlusvooru kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamiseks 2021. aastal. Vastavalt korrale on taotluste esitamise tähtaeg 15. september, taotlus tuleb saata vallavalitsus@kuusalu.ee
Oleme otsustanud koroonakriisi mõjust tulenevalt ning tulevasi kokkuhoiumeetmeid silmas pidades vähendada 2021. aastaks jagatavaid toetussummasid. Olenevalt majanduslikust olukorrast võib ka juhtuda, et 2021. aasta kevadvooru välja ei kuulutata.
Taotlusvormi ja korra leiab Kuusalu valla kodulehelt: https://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad2 alajaotusest "Ühekordsed toetused". Palume kindlasti enne taotluse kirjutamist rahastuskord hoolikalt läbi lugeda!
Lisainfo: Ere Uibo, ere.uibo@kuusalu.ee, 526 8387.