Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu 6. mai istung jääb ära

Lugupeetud volikogu liikmed                           05.05.2020 nr 1-4/1411-1


Teade

Volikogu esimees Margus Soom esitas 03.05.2020 vallasekretärile avalduse volikogu esimehe kohalt tagasiastumiseks alates 05.05.2020 (reg 04.05.2020 nr 1-4/1419), millega on ühtlasi ära langenud 06.05 2020 kokku kutsutud volikogu istungi kutses märgitud päevakorra punkti (volikogu esimehe umbusaldamine) menetlemise vajadus. Seoses eeltooduga teatan, et 06.05.2020 kokku kutsutud volikogu istungit ei toimu.


Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Värner Lootsmann
volikogu aseesimees