Uudised ja teated

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 7 päeva nakatumisnäit Kuusalu vallas on taas pisut tõusnud. See on 6. mail 140. Valda lisandus 30. aprillist kuni 6. maini 9 uut haigusjuhtumit. Meile...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 6.mail

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 7 päeva nakatumisnäit Kuusalu vallas on taas pisut tõusnud. See on 6. mail 140. Valda lisandus 30. aprillist kuni 6. maini 9 uut haigusjuhtumit. Meile...

Kuusalu Keskkool valiti Eesti Olümpiakomitee poolt Harjumaa esindajana osalema laste liikumisaktiivsust suurendavasse pilootprojekti „Sport Koolis". Algatuse raames proovivad 1. klasside...

Kuusalu Keskkool valiti osalema olümpiakomitee pilootprojektis „Sport Koolis“

Kuusalu Keskkool valiti Eesti Olümpiakomitee poolt Harjumaa esindajana osalema laste liikumisaktiivsust suurendavasse pilootprojekti „Sport Koolis". Algatuse raames proovivad 1. klasside...

Kuusalu Vallavolikogu 49. istung toimub kolmapäeval, 12. mail 2021 kell 8:15 Kolgaküla Rahvamajas . PÄEVAKORRA PROJEKT: Projekti „Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse...

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 49. istung toimub kolmapäeval, 12. mail 2021 kell 8:15 Kolgaküla Rahvamajas . PÄEVAKORRA PROJEKT: Projekti „Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse...

Peatselt algaval rannahooajal on nii kohalikel elanikel kui ka külalistel õiguslikult korrektne ja ka mugavam ligipääs Andineeme randa. Varasem väljakujunenud rannaparkla ja tee asusid eramaal....

Andineeme randa rajatakse parkla ja kergliiklustee

Peatselt algaval rannahooajal on nii kohalikel elanikel kui ka külalistel õiguslikult korrektne ja ka mugavam ligipääs Andineeme randa. Varasem väljakujunenud rannaparkla ja tee asusid eramaal....

Keskkonnainvesteeringute Keskus avas toetuse ettevõtete arenguprogrammide korraldajatele ja haridusasutustele rohetehnoloogiaalaste algatuste loomiseks ja teadlikkuse suurendamiseks. ...

Rohetehnoloogiaalane toetus kahele sihtrühmale

Keskkonnainvesteeringute Keskus avas toetuse ettevõtete arenguprogrammide korraldajatele ja haridusasutustele rohetehnoloogiaalaste algatuste loomiseks ja teadlikkuse suurendamiseks. ...

Kuusalu Vallavalitsus koostas korralduse eelnõu, et määrata Sõitme külas asuva Madikse tee liikluspinna uueks kohanimeks Väike-Madikse tee. Uue kohanime määramise vajadus tuleneb sellest,...

Sõitme külas kohanime määramine

Kuusalu Vallavalitsus koostas korralduse eelnõu, et määrata Sõitme külas asuva Madikse tee liikluspinna uueks kohanimeks Väike-Madikse tee. Uue kohanime määramise vajadus tuleneb sellest,...

Alates 3. maist algab üle 50-aastaste inimeste vaktsineerimine koroonaviiruse vastu. Kuusalu Tervisekeskuse perearst Susanna Kari ootab endast teada andma kõiki huvitatuid ja palub ühendust...

Vaktsineerima on oodatud üle 50-aastased inimesed

Alates 3. maist algab üle 50-aastaste inimeste vaktsineerimine koroonaviiruse vastu. Kuusalu Tervisekeskuse perearst Susanna Kari ootab endast teada andma kõiki huvitatuid ja palub ühendust...

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 7 päeva nakatumisnäit Kuusalu vallas on stabiliseerumas madalal tasemel. See on 29. aprillil 109. Valda lisandus 23. kuni 29. aprillini 7 uut...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 29. aprillil

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 7 päeva nakatumisnäit Kuusalu vallas on stabiliseerumas madalal tasemel. See on 29. aprillil 109. Valda lisandus 23. kuni 29. aprillini 7 uut...

Kuusalu Vallavalitsus koostas korralduse eelnõu, et määrata Ilmastalu külas uuele liikluspinnale kohanimeks Metsaääre tee. Kuusalu Vallavolikogu 13.05.2017 otsusega nr 24 „Ilmastalu küla...

Ilmastalu külas kohanime määramine

Kuusalu Vallavalitsus koostas korralduse eelnõu, et määrata Ilmastalu külas uuele liikluspinnale kohanimeks Metsaääre tee. Kuusalu Vallavolikogu 13.05.2017 otsusega nr 24 „Ilmastalu küla...

Alates 3. maist naasevad kontaktõppele 1.-4. klasside õpilased, kelle koolipäev ei ole nii pikk kui suurematel. Valla koolibusside õhtused liinid väljuvad seetõttu taas üks tund varem...

Muudatus koolibusside sõiduplaanis

Alates 3. maist naasevad kontaktõppele 1.-4. klasside õpilased, kelle koolipäev ei ole nii pikk kui suurematel. Valla koolibusside õhtused liinid väljuvad seetõttu taas üks tund varem...

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 8. aprillil 2021 oma määrusega Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032. Kuusalu valla ühisveevärgi ja...

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032

Kuusalu Vallavolikogu kinnitas 8. aprillil 2021 oma määrusega Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032. Kuusalu valla ühisveevärgi ja...

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas 22.aprilli istungil vee-ettevõtja OÜ Piibeleht Varahaldus poolt osutatava veeteenuse hinna osana abonenttasu Suurpea külas. Kuusalu Vallavalitsuse...

Vee-ettevõtja OÜ Piibeleht Varahaldus poolt müüdava joogivee hinna abonenttasu kooskõlastamine

Kuusalu Vallavalitsus kooskõlastas 22.aprilli istungil vee-ettevõtja OÜ Piibeleht Varahaldus poolt osutatava veeteenuse hinna osana abonenttasu Suurpea külas. Kuusalu Vallavalitsuse...

Kogukondadel on kevadel tavaks teha ühiselt kevadkoristust ümbritsevas avalikus ruumis. See on vajalik ja oluline nii ühise tegevuse kui ka loodushoiu seisukohalt. Kuusalu Vallavalitsus annab...

Kogukondade kevadkoristus - prügikotid, töökindad ja äravedu

Kogukondadel on kevadel tavaks teha ühiselt kevadkoristust ümbritsevas avalikus ruumis. See on vajalik ja oluline nii ühise tegevuse kui ka loodushoiu seisukohalt. Kuusalu Vallavalitsus annab...

Soodla harjutusväljal ja sellest põhja pool olevatel Kuusalu valla erakinnistutel toimub 3.-7. maini 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni väliharjutus. Õppuse täpne asukoht on märgitud ...

Piirangud ja info 3.-7. maini Kaitseväe keskpolügoonil ja Soodla harjutusväljal

Soodla harjutusväljal ja sellest põhja pool olevatel Kuusalu valla erakinnistutel toimub 3.-7. maini 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni väliharjutus. Õppuse täpne asukoht on märgitud ...

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel "Kuusalu valla teede ühekordne pindamine" Hanke nimetus Kuusalu valla teede ühe kordne pindamine Hankemenetluse...

Hankekutse - Kuusalu valla teede ühekordne pindamine

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel "Kuusalu valla teede ühekordne pindamine" Hanke nimetus Kuusalu valla teede ühe kordne pindamine Hankemenetluse...

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 14 päeva nakatumisnäit Kuusalu vallas on veelgi langenud. See on 22. aprillil 296. Valda lisandus 16. kuni 22. aprillini 7 uut haigusjuhtumit. Meile...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 22. aprillil

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 14 päeva nakatumisnäit Kuusalu vallas on veelgi langenud. See on 22. aprillil 296. Valda lisandus 16. kuni 22. aprillini 7 uut haigusjuhtumit. Meile...

Kuusalu Vallavalitsus ootab taotlusi valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste kevadisse taotlusvooru kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamiseks 2021. aastal. ...

Avatud on ühekordsete toetuste taotlusvoor

Kuusalu Vallavalitsus ootab taotlusi valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste kevadisse taotlusvooru kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamiseks 2021. aastal. ...

Ilmastalu külas Kaidaste teel toimuvad 24.-25.aprillini seoses elektrivarustuse ehitamisega Kaidaste tee 7 kaevetööd. Sel perioodil on liiklus sõiduteel häiritud.

Liiklusest Ilmastalu külas Kaidaste teel

Ilmastalu külas Kaidaste teel toimuvad 24.-25.aprillini seoses elektrivarustuse ehitamisega Kaidaste tee 7 kaevetööd. Sel perioodil on liiklus sõiduteel häiritud.

Kuusalu postkontor on 3.-9. maini avatud teisipäeval ja reedel kella 8-13 ning neljapäeval kella 12-18. 10.-16. maini on postkontor seoses töötaja korralise puhkusega suletud. Lähim...

Kuusalu postkontori töökorraldus maikuus

Kuusalu postkontor on 3.-9. maini avatud teisipäeval ja reedel kella 8-13 ning neljapäeval kella 12-18. 10.-16. maini on postkontor seoses töötaja korralise puhkusega suletud. Lähim...

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad koostöös liitlastega mais kaks mastaapset õppust: 1-14. maini viiakse läbi USA juhitud suurõppus Swift Response 2021 ning mai teises pooles Kaitseväe...

Maikuus toimuvatele kaitseväe suurõppustele saabuvad langevarjurid ja rasketehnika

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad koostöös liitlastega mais kaks mastaapset õppust: 1-14. maini viiakse läbi USA juhitud suurõppus Swift Response 2021 ning mai teises pooles Kaitseväe...

Kuusalu vallavolikogu delegeeris 8. aprilli istungil lasteaia osalustasust vabastamise eriolukorra või sarnaste olukordade perioodil vallavalitsuse pädevusse. Kuusalu Vallavalitsus otsustas...

Lasteaia osalustasust vabastamine märtsis ja aprillis

Kuusalu vallavolikogu delegeeris 8. aprilli istungil lasteaia osalustasust vabastamise eriolukorra või sarnaste olukordade perioodil vallavalitsuse pädevusse. Kuusalu Vallavalitsus otsustas...

MUUTUS: Elektrilevi teavitas katkestuse ärajäämisest! Teisipäeval, 20. aprillil kella 11:00 - 15:00 toimub Rootsi alajaama hoolduse tõttu plaaniline elektrikatkestus Kuusalus. Elektrilevi...

JÄÄB ÄRA! Elektrikatkestus Kuusalu Tervisekeskuses ja raamatukogus 20. aprillil

MUUTUS: Elektrilevi teavitas katkestuse ärajäämisest! Teisipäeval, 20. aprillil kella 11:00 - 15:00 toimub Rootsi alajaama hoolduse tõttu plaaniline elektrikatkestus Kuusalus. Elektrilevi...

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 14 päeva nakatumisnäit on oluliselt langenud. See on 15. aprillil 592. Valda lisandus 9. kuni 15. aprillini 12 uut haigusjuhtumit, mis on samuti enam kui...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 15. aprillil

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 14 päeva nakatumisnäit on oluliselt langenud. See on 15. aprillil 592. Valda lisandus 9. kuni 15. aprillini 12 uut haigusjuhtumit, mis on samuti enam kui...

KredEx avab 12. aprillil  lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru, mis on avatud kuni 31.maini. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt kolm kuni...

KredEx lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvoor on avatud 12. aprillist kuni 31. maini

KredEx avab 12. aprillil  lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru, mis on avatud kuni 31.maini. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt kolm kuni...

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 14 päeva nakatumisnäit on veidi langenud. See on 8. aprillil 1013. Valda lisandus 2. kuni 8. aprillini 26 uut haigusjuhtumit, mis on pea veerandi võrra...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 8. aprillil

Koroonaviirusesse haigestumise viimase 14 päeva nakatumisnäit on veidi langenud. See on 8. aprillil 1013. Valda lisandus 2. kuni 8. aprillini 26 uut haigusjuhtumit, mis on pea veerandi võrra...

Kuusalu postkontor on suletud 20. - 30.aprillini, seoses töötaja korralise puhkusega. Lähim postiasutus on  Loksa postkontor, asukohaga Papli tn, 2. Loksa postkontor on avatud...

Kuusalu postkontor on 20.-30.aprillini ajutiselt suletud

Kuusalu postkontor on suletud 20. - 30.aprillini, seoses töötaja korralise puhkusega. Lähim postiasutus on  Loksa postkontor, asukohaga Papli tn, 2. Loksa postkontor on avatud...

Kuusalu Vallavolikogu 48. istung toimub neljapäeval, 08. aprillil 2021 kell 8:15 Zoom.us keskkonnas.  PÄEVAKORRA PROJEKT: Kuusalu valla 2021. aasta I lisaeelarve...

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 48. istung toimub neljapäeval, 08. aprillil 2021 kell 8:15 Zoom.us keskkonnas.  PÄEVAKORRA PROJEKT: Kuusalu valla 2021. aasta I lisaeelarve...

Distantsõpe on kestnud juba mitu nädalat ning see on keeruline ka kõige tublimatele lastele, noortele ning ka vanematele Kuusalu Hariduse Tugikeskuse töötajad on kokku pannud 9 nõuannet...

9 nõuannet distantsõppeks

Distantsõpe on kestnud juba mitu nädalat ning see on keeruline ka kõige tublimatele lastele, noortele ning ka vanematele Kuusalu Hariduse Tugikeskuse töötajad on kokku pannud 9 nõuannet...

Sel reedel, laupäeval ja pühapäeval vaktsineeritakse 1956. aastal ja varem sündinud inimesi ning 1961. aastal ja varem sündinud COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi. Vaktsineerimisi teevad üle...

Vaktsineerimine algaval nädalavahetusel

Sel reedel, laupäeval ja pühapäeval vaktsineeritakse 1956. aastal ja varem sündinud inimesi ning 1961. aastal ja varem sündinud COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi. Vaktsineerimisi teevad üle...

Koroonaviirusese viimase 14 päeva nakatumisnäit 1. aprillil on 1325. Valda lisandus 26. märtsist kuni 1. aprillini 35 uut haigusjuhtumit. Meile saadetavad andmed tuginevad...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 1. aprillil

Koroonaviirusese viimase 14 päeva nakatumisnäit 1. aprillil on 1325. Valda lisandus 26. märtsist kuni 1. aprillini 35 uut haigusjuhtumit. Meile saadetavad andmed tuginevad...

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Kuusalu vallas teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine 2021. aastal" Hanke nimetus Kuusalu vallas teede...

Hankekutse - Kuusalu vallas teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine 2021 aastal

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Kuusalu vallas teede ja tänavate mustkatendi löökaukude ja kattepragude parandamine 2021. aastal" Hanke nimetus Kuusalu vallas teede...

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Valla avalike teede greiderdamine ja teeservade niitmine" Hanke nimetus Valla avalike teede greiderdamine ja teeservade niitmine. ...

Hankekutse - valla avalike teede greiderdamine ja teeservade niitmine

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Valla avalike teede greiderdamine ja teeservade niitmine" Hanke nimetus Valla avalike teede greiderdamine ja teeservade niitmine. ...

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Valla avalike platside niitmine" Hanke nimetus Valla avalike platside niitmine Hankemenetluse liik Teenustööd, alla...

Hankekutse - valla avalike platside niitmine

Kuusalu Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Valla avalike platside niitmine" Hanke nimetus Valla avalike platside niitmine Hankemenetluse liik Teenustööd, alla...

Sõnumitooja kirjutab Salmistu sadamast. Kuusalu Vallavalitsuse arendusspetsialisti Kair Tammeli sõnul pärinevad randa ladustatud liivahunnikud sadamaala väljakaevest. Praegune olukord...

Salmistu sadama ehitustööd jätkuvad vastavalt projektile

Sõnumitooja kirjutab Salmistu sadamast. Kuusalu Vallavalitsuse arendusspetsialisti Kair Tammeli sõnul pärinevad randa ladustatud liivahunnikud sadamaala väljakaevest. Praegune olukord...

Koroonaviirusesse haigestumine Kuusalu vallas on väikese stabiliseerumise järel taas kergel tõusuteel. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 25. märtsil on 1278,65. Valda lisandus 19. kuni 25....

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 26. märtsil

Koroonaviirusesse haigestumine Kuusalu vallas on väikese stabiliseerumise järel taas kergel tõusuteel. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 25. märtsil on 1278,65. Valda lisandus 19. kuni 25....

Täna 72 aastat tagasi küüditas punavõim pea 22 000 inimest, paljuski naisi ja lapsi ning väeteid eakaid Siberisse. Suur osa vägivaldselt viiduist ei näinud enam iial kodumaad. Armas...

Täna on märtsiküüditamise 72. aastapäev

Täna 72 aastat tagasi küüditas punavõim pea 22 000 inimest, paljuski naisi ja lapsi ning väeteid eakaid Siberisse. Suur osa vägivaldselt viiduist ei näinud enam iial kodumaad. Armas...

Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis avatakse Erasmus+ projekti abil koos partneritega Eestist, Austriast ja Saksamaalt õppekava ja digilahendused kehapuuetega inimestele kujundaja eriala õppimiseks...

Kehapuudega inimesed saavad omandada kujundaja eriala

Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis avatakse Erasmus+ projekti abil koos partneritega Eestist, Austriast ja Saksamaalt õppekava ja digilahendused kehapuuetega inimestele kujundaja eriala õppimiseks...

Erametsaomanikud saavad alates aprilli algusest taotleda toetust erametsamaale, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis ja projekteeritaval alal ning...

Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusvooru infopäev

Erametsaomanikud saavad alates aprilli algusest taotleda toetust erametsamaale, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis ja projekteeritaval alal ning...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on koostatud korralduse eelnõu määrata Andineeme külas asuva väikesadama kohanimeks Vaino sadam. Vaino kinnistu (katastritunnus 35301:001:0927, kinnistu nr...

Sadamale kohanime määramine

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on koostatud korralduse eelnõu määrata Andineeme külas asuva väikesadama kohanimeks Vaino sadam. Vaino kinnistu (katastritunnus 35301:001:0927, kinnistu nr...

Koroonaviirusesse haigestumine Kuusalu vallas on stabiliseerumas ja viimase 14 päeva nakatumisnäit 18. märtsil on 1092. Valda lisandus 12. kuni 18. märtsini 32 uut haigusjuhtumit. Meile...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 19. märtsil

Koroonaviirusesse haigestumine Kuusalu vallas on stabiliseerumas ja viimase 14 päeva nakatumisnäit 18. märtsil on 1092. Valda lisandus 12. kuni 18. märtsini 32 uut haigusjuhtumit. Meile...

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Kolga alevikus kehtetuks väikekoht Kolga mõis. Maa-amet on aadressiandmete korrastamise tööde käigus...

Koha-aadresside korrastamine Kolga alevikus

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et korralduse eelnõuga esitatakse ettepanek muuta Kolga alevikus kehtetuks väikekoht Kolga mõis. Maa-amet on aadressiandmete korrastamise tööde käigus...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.04.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-ameti avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.04.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Üleriigilises digiregistratuuris on 20. – 23. märtsiks avatud COVID-19 vastu vaktsineerimiseks 2000 aega kõigile Maardu, Loksa ja Lasnamäe perearstide nimistuisse kuuluvatele inimestele, kelle...

Loksa perearsti nimistu eakad saavad vaktsineerida koroonaviiruse vastu

Üleriigilises digiregistratuuris on 20. – 23. märtsiks avatud COVID-19 vastu vaktsineerimiseks 2000 aega kõigile Maardu, Loksa ja Lasnamäe perearstide nimistuisse kuuluvatele inimestele, kelle...

Kuusalu vallavalitsus kutsub osalema hankel „Andineeme rannaparkla ehitamine". Täpsem info hanke kohta meiliaadressil Kair.Tammel@kuusalu.ee . Lähteülesanne –  Andineeme rannaparkla...

Kutse hankele "Andineeme rannaparkla ehitamine"

Kuusalu vallavalitsus kutsub osalema hankel „Andineeme rannaparkla ehitamine". Täpsem info hanke kohta meiliaadressil Kair.Tammel@kuusalu.ee . Lähteülesanne –  Andineeme rannaparkla...

Koroonaviirusesse haigestumise tõus Kuusalu vallas jätkus ka lõppeval nädalal. Koldelisi haigestumusi valla asutustes siiski ei ole. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 11. märtsil on 1044. Valda...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 12. märtsil

Koroonaviirusesse haigestumise tõus Kuusalu vallas jätkus ka lõppeval nädalal. Koldelisi haigestumusi valla asutustes siiski ei ole. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 11. märtsil on 1044. Valda...

Seoses vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud täiendavate piirangutega ei sõida vallaliin Loksa-Vihasoo-Loksa kuni 11. aprillini (k.a).

Muudatus vallaliinide sõiduplaanis

Seoses vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud täiendavate piirangutega ei sõida vallaliin Loksa-Vihasoo-Loksa kuni 11. aprillini (k.a).

Kuusalu Vallavalitsus arutas 11.märtsil toimunud istungil eriolukorra või muude sarnaste olukordade ajal laste piiratud võimalust lasteaias viibimisel ning  on arvamusel, et ajavahemikul...

Lasteaia osalustasust vabastamine Kuusalu vallas

Kuusalu Vallavalitsus arutas 11.märtsil toimunud istungil eriolukorra või muude sarnaste olukordade ajal laste piiratud võimalust lasteaias viibimisel ning  on arvamusel, et ajavahemikul...

Vabariigi valitsus kehtestas alates homsest, 11. märtsist kuni esialgu kuni 11. aprillini täiendavad piirangud eesmärgiga vähendada inimestevahelisi kontakte. Muidugi tuleb jätkuvalt kanda maski...

Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangud alates 11. märtsist

Vabariigi valitsus kehtestas alates homsest, 11. märtsist kuni esialgu kuni 11. aprillini täiendavad piirangud eesmärgiga vähendada inimestevahelisi kontakte. Muidugi tuleb jätkuvalt kanda maski...

Arvestades Covid-19 viiruse kiiret levikut ning Terviseameti soovitust, varem välja kuulutatud Kuusalu Vallavolikogu 48. istungit 10.03.2021 Kuusalu Rahvamajas ei toimu. Järgmise istungi...

Kuusalu vallavolikogu 48. istungi tühistamine

Arvestades Covid-19 viiruse kiiret levikut ning Terviseameti soovitust, varem välja kuulutatud Kuusalu Vallavolikogu 48. istungit 10.03.2021 Kuusalu Rahvamajas ei toimu. Järgmise istungi...

Vabariigi Valitsuse 26.02.2021 määrusega nr 19 kinnitati Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 5.03.2021 ning see jõustub 15.03.2021. ...

Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja kinnitamine

Vabariigi Valitsuse 26.02.2021 määrusega nr 19 kinnitati Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri. Kaitse-eeskiri on avaldatud Riigi Teataja I osas 5.03.2021 ning see jõustub 15.03.2021. ...

Keskkonnaministeeriumi selgituse kohaselt pakendijäätmete teemal on probleemiks jäätmekonteinerite kasutamine. Nii visatakse pakendijäätmeid segaolmejäätmete konteinerisse ja vastupidi -...

Ära viska segaolmejäätmeid pakendikonteinerisse!

Keskkonnaministeeriumi selgituse kohaselt pakendijäätmete teemal on probleemiks jäätmekonteinerite kasutamine. Nii visatakse pakendijäätmeid segaolmejäätmete konteinerisse ja vastupidi -...

Sotsiaalkindlustusamet maksab üksi elavatele pensionäridele iga-aastaselt toetust 115 eurot. Toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma tõuseb igal aastal, mullu oli see alla 582 euro,...

Üksi elava pensionäri toetuse maksmine

Sotsiaalkindlustusamet maksab üksi elavatele pensionäridele iga-aastaselt toetust 115 eurot. Toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma tõuseb igal aastal, mullu oli see alla 582 euro,...

Kuusalu valla lääneosa elanikud saavad juba sel laupäeval mugavalt ära anda ohtlikke jäätmeid. Valla lääneosa kogumisring toimub 6. märtsil. Kogumisautosse saab tuua:  patareid,...

Ohtlike jäätmete kogumisring valla lääneosas

Kuusalu valla lääneosa elanikud saavad juba sel laupäeval mugavalt ära anda ohtlikke jäätmeid. Valla lääneosa kogumisring toimub 6. märtsil. Kogumisautosse saab tuua:  patareid,...

Koolibusside sõiduplaani sisse viidud ajutine muutus, sest vabariigi valitsuse korralduse alusel tulevad kooli kontaktõppesse vaid 1.-4. klassid, jätkub. Nooremate õpilaste koolipäev on...

Ajutine muutus koolibusside sõiduplaanis jätkub

Koolibusside sõiduplaani sisse viidud ajutine muutus, sest vabariigi valitsuse korralduse alusel tulevad kooli kontaktõppesse vaid 1.-4. klassid, jätkub. Nooremate õpilaste koolipäev on...

Koroonaviirusesse haigestunud inimeste arv on lõppeval nädalal Kuusalu vallas tõusuteel. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 4. märtsil on 857. Koldelisi haigestumisi valla koolides, lasteaedades jt...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 5. märtsil

Koroonaviirusesse haigestunud inimeste arv on lõppeval nädalal Kuusalu vallas tõusuteel. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 4. märtsil on 857. Koldelisi haigestumisi valla koolides, lasteaedades jt...

Kuusalu Vallavolikogu 48. istung toimub kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 8:15 Kuusalu Rahvamajas. PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Kuusalu valla 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II...

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 48. istung toimub kolmapäeval, 10. märtsil 2021 kell 8:15 Kuusalu Rahvamajas. PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Kuusalu valla 2021. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II...

Kuusalu Vallavalitsuses leiab tööd keskkonnaspetsialist! 

Pakume tööd keskkonnaspetsialistile

Kuusalu Vallavalitsuses leiab tööd keskkonnaspetsialist! 

Õhuväe teatel toimub 02. -19. märtsini, välja arvatud nädalavahetustel, koostöös liitlastega tavapärasest aktiivsem hävituslennukite lennutegevus Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal....

Hävituslennukite lendude ajal on tavapärasest tugevam müra

Õhuväe teatel toimub 02. -19. märtsini, välja arvatud nädalavahetustel, koostöös liitlastega tavapärasest aktiivsem hävituslennukite lennutegevus Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Ida-Virumaal....

Vallavalitsuse 25. veebruari istungil otsustati nõustuda OÜ Kuusalu Soojus ettepanekutega vee- ja kanalisatsioonihindade tõusu osas.  Koalitsioon, olles tutvunud kõikide OÜ Kuusalu...

Vee ja kanalitsatsioonihindade tõusust

Vallavalitsuse 25. veebruari istungil otsustati nõustuda OÜ Kuusalu Soojus ettepanekutega vee- ja kanalisatsioonihindade tõusu osas.  Koalitsioon, olles tutvunud kõikide OÜ Kuusalu...

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Konkursi tähtaega pikendati 15. märtsini. Iga-aastane tunnustamise konkurss...

Palun tunnusta sotsiaalvaldkonna töötajaid!

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. Konkursi tähtaega pikendati 15. märtsini. Iga-aastane tunnustamise konkurss...

Koolibusside sõiduplaanis on ajutine muutus, sest vabariigi valitsuse korralduse alusel tulevad kooli kontaktõppesse vaid 1.-4. klassid. Nooremate õpilaste koolipäev on lühem ja seetõttu...

Ajutine muutus koolibusside sõiduplaanis

Koolibusside sõiduplaanis on ajutine muutus, sest vabariigi valitsuse korralduse alusel tulevad kooli kontaktõppesse vaid 1.-4. klassid. Nooremate õpilaste koolipäev on lühem ja seetõttu...

Õhutulejuhtide õppuse käigus lendavad hävituslennukid kaitseväe keskpolügooni ja lisaks ka Rakvere ja Tapa linna kohal. Õppuse esialgse plaani kohaselt toimuvad lennud: 01-04.märtsil ...

Hävituslennukid lendavad keskpolügooni kohal

Õhutulejuhtide õppuse käigus lendavad hävituslennukid kaitseväe keskpolügooni ja lisaks ka Rakvere ja Tapa linna kohal. Õppuse esialgse plaani kohaselt toimuvad lennud: 01-04.märtsil ...

Koroonaviirusesse haigestunud inimeste arv on lõppeval nädalal Kuusalu vallas tõusuteel. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 17. veebruaril on 530. Koldelisi haigestumisi valla koolides, lasteaedades...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 26. veebruaril

Koroonaviirusesse haigestunud inimeste arv on lõppeval nädalal Kuusalu vallas tõusuteel. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 17. veebruaril on 530. Koldelisi haigestumisi valla koolides, lasteaedades...

Kuusalu valla elanikud saavad kahel järjestikusel laupäeval mugavalt ära anda ohtlikke jäätmeid. Valla idaosa kogumisring toimub 27. veebruaril ja lääneosa ring 6. märtsil. ...

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub juba laupäeval

Kuusalu valla elanikud saavad kahel järjestikusel laupäeval mugavalt ära anda ohtlikke jäätmeid. Valla idaosa kogumisring toimub 27. veebruaril ja lääneosa ring 6. märtsil. ...

Valla koolides ja lasteaedades tähistati vabariigi aastapäeva. Koolides toimus aastapäeva tähistamine juba eelmisel nädalal, sest käesoleval nädalal on koolivaheaeg. Vihasoo...

Kokkuvõte EV 103 sündmustest valla koolides ja Kiiu Kiigepõnni Lasteaias

Valla koolides ja lasteaedades tähistati vabariigi aastapäeva. Koolides toimus aastapäeva tähistamine juba eelmisel nädalal, sest käesoleval nädalal on koolivaheaeg. Vihasoo...

Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisalduvate toodete kogust. Selle eesmärgiks on planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Asbesti sisaldavate toodete kaardistamine

Keskkonnaministeerium kaardistab Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisalduvate toodete kogust. Selle eesmärgiks on planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Kuusalu vallas pakutakse inimestele, kes on hädas maksete tasumisega, võlanõustamise teenust. Selle eesmärgiks on otsida ja leida koos võlgnikuga võlgnevuse vähendamise või likvideerimise...

Nõustamine makseraskuste ja võlgade korral

Kuusalu vallas pakutakse inimestele, kes on hädas maksete tasumisega, võlanõustamise teenust. Selle eesmärgiks on otsida ja leida koos võlgnikuga võlgnevuse vähendamise või likvideerimise...

Vallavanema traditsioonilisele vastuvõtule vallamajja olid täna kutsutud kõik 14 Kuusalu valla aasta noor 2020 nominentideks nimetatut koos oma juhendajaga. Kuusalu valla aasta noor 2020...

Kuusalu valla tunnustused ja preemiad 2020 kultuuri- noorte- ja haridusvaldkonnas

Vallavanema traditsioonilisele vastuvõtule vallamajja olid täna kutsutud kõik 14 Kuusalu valla aasta noor 2020 nominentideks nimetatut koos oma juhendajaga. Kuusalu valla aasta noor 2020...

Keskkonnaamet võttis menetlusse AS Tariston esitatud keskkonnaloa taotluse. See on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 25.01.2021 kirja nr DM-114569-1 all. Dokumendiga...

Keskkonnaamet võttis menetlusse keskkonnaloa

Keskkonnaamet võttis menetlusse AS Tariston esitatud keskkonnaloa taotluse. See on registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 25.01.2021 kirja nr DM-114569-1 all. Dokumendiga...

Kuusalu vallas püsib koroonaviirusesse haigestunud inimeste arv jätkuvalt stabiilsena ja hüppelist tõusu ei ole olnud. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 17. veebruaril on 311. Koldelisi...

Koroonaviiruse levikust Kuusalu vallas 18. veebruaril

Kuusalu vallas püsib koroonaviirusesse haigestunud inimeste arv jätkuvalt stabiilsena ja hüppelist tõusu ei ole olnud. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 17. veebruaril on 311. Koldelisi...

Mida tohib biojäätmete mahutisse visata? Biojäätmete mahutisse sobivad puu- ja köögiviljad ning nende koorimisjäägid, pagaritooted (leib, sai jmt), liha- ja kalajäätmed, kohvi- ja...

Korduma kippuvad küsimused biojäätmetest

Mida tohib biojäätmete mahutisse visata? Biojäätmete mahutisse sobivad puu- ja köögiviljad ning nende koorimisjäägid, pagaritooted (leib, sai jmt), liha- ja kalajäätmed, kohvi- ja...

Tallinnast Stroomi rannast eelmisel nädalal leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav ehk kõrge patogeensusega lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp levib kiiresti, on oluline taudi...

Lindude gripp jõudis Eestisse

Tallinnast Stroomi rannast eelmisel nädalal leitud kühmnokk-luigel tuvastati väga nakkav ehk kõrge patogeensusega lindude gripi tüvi H5N8. Kuna lindude gripp levib kiiresti, on oluline taudi...

Kuusalu vallas toimub eeloleval nädalavahetusel toredad sündmusi, mis seotud talve, lume ja jääga. Kuusalu Spordikeskuse juures algab laupäeval kell 13 lumelinna ehitus. Ruumi on veel ühele...

Lumelinna ehitamine ja uisuhalli avamine

Kuusalu vallas toimub eeloleval nädalavahetusel toredad sündmusi, mis seotud talve, lume ja jääga. Kuusalu Spordikeskuse juures algab laupäeval kell 13 lumelinna ehitus. Ruumi on veel ühele...

Kolga Kool vajab kiiresti  2. klassi õpetajat.  Täpsem info Kolga kooli kodulehel, vajuta SIIA

Kolga Kool pakub tööd 2. klassi õpetajale

Kolga Kool vajab kiiresti  2. klassi õpetajat.  Täpsem info Kolga kooli kodulehel, vajuta SIIA

Kuusalu vallas püsib koroonaviirusesse haigestunud inimeste arv stabiilsena ja hüppelist tõusu ei ole olnud. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 10. veebruaril on 280. See paikneb küll „punases"...

Koroonaviirusesse haigestumisest Kuusalu vallas

Kuusalu vallas püsib koroonaviirusesse haigestunud inimeste arv stabiilsena ja hüppelist tõusu ei ole olnud. Viimase 14 päeva nakatumisnäit 10. veebruaril on 280. See paikneb küll „punases"...

Täiendatud 1. märtsil:  Uuringule vastamise periood pikeneb kuni 8. märtsini.   Euroopa omastehooldajate ühendus Eurocarers ( https://eurocarers.org/ ), koostöös MTÜ...

Eestikeelne uuring: “COVID-19 pandeemia mõjust omastehooldajatele Euroopas”

Täiendatud 1. märtsil:  Uuringule vastamise periood pikeneb kuni 8. märtsini.   Euroopa omastehooldajate ühendus Eurocarers ( https://eurocarers.org/ ), koostöös MTÜ...

Peatselt algavale tasuta vanemluskoolitusele on jäänud veel viimased vabad kohad. Koolitus  TARK LAPSEVANEM on mõeldud  Kuusalu valla lapsevanematele, kes väärtustavad häid...

Viimased vabad kohad "Tark lapsevanem" koolitusele

Peatselt algavale tasuta vanemluskoolitusele on jäänud veel viimased vabad kohad. Koolitus  TARK LAPSEVANEM on mõeldud  Kuusalu valla lapsevanematele, kes väärtustavad häid...

Kiiu jäätmejaama avamiseni jäänud paari kuu jooksul saavad Kuusalu valla elanikud jäätmeid ära Loksa jäätmejaamas aadressil Tallinna tn 5a. Samuti korraldab vallavalitsus ohtlike jäätmete...

Ohtlike jäätmete ära andmisest Loksa jäätmejaamas ja kogumisauto marsruudil

Kiiu jäätmejaama avamiseni jäänud paari kuu jooksul saavad Kuusalu valla elanikud jäätmeid ära Loksa jäätmejaamas aadressil Tallinna tn 5a. Samuti korraldab vallavalitsus ohtlike jäätmete...

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva ehitus- ja projekteerimishanke „Kuusalu Keskkooli evakuatsioonivalgustite rekonstrueerimine." pädeva evakuatsioonivalgustuse...

Hankekutse Kuusalu Keskkooli evakuatsioonivalgustite rekonstrueerimiseks

Kuusalu Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva ehitus- ja projekteerimishanke „Kuusalu Keskkooli evakuatsioonivalgustite rekonstrueerimine." pädeva evakuatsioonivalgustuse...

Kuusalu vallas asuvad koolid, Kuusalu Keskkool, Kolga Kool ja Vihasoo Lasteaed-Algkool alustavad sellel aastal avalduste vastuvõtmisega 1. klassi astuda soovivate laste vanematelt veidi...

Algas avalduste vastuvõtt Kuusalu valla koolide esimestesse klassidesse

Kuusalu vallas asuvad koolid, Kuusalu Keskkool, Kolga Kool ja Vihasoo Lasteaed-Algkool alustavad sellel aastal avalduste vastuvõtmisega 1. klassi astuda soovivate laste vanematelt veidi...

Kuusalu vallavalitsus kinnitas külarahad 2020. aastaks. Külarahasid saavad külad, kus on valitud külavanem.   Eraldus 2021 ...

Külarahade eraldus 2021. aastaks

Kuusalu vallavalitsus kinnitas külarahad 2020. aastaks. Külarahasid saavad külad, kus on valitud külavanem.   Eraldus 2021 ...

Kuusalu Vallavolikogu 47. istung toimub 03. veebruaril 2021, kell 16:00 Kuusalu Rahvamajas. PÄEVAKORRA PROJEKT Kuusalu Vallavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehe ja...

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 47. istung toimub 03. veebruaril 2021, kell 16:00 Kuusalu Rahvamajas. PÄEVAKORRA PROJEKT Kuusalu Vallavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni esimehe ja...

Alates 1. veebruarist võtab vallavalitsus vastu hajaasustuse programmi taotlusi 2021. aastaks. Palun esitage taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega paberkandjal või digitaalselt...

Algab hajaasustuse progammi taotluste vastuvõtt

Alates 1. veebruarist võtab vallavalitsus vastu hajaasustuse programmi taotlusi 2021. aastaks. Palun esitage taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega paberkandjal või digitaalselt...

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt on 1.–5. märts 2021 . Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetme toetuste projektitaotlusi. ...

Kuusalu vallas tegutseval ettevõtjal on võimalik saada toetust

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt on 1.–5. märts 2021 . Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetme toetuste projektitaotlusi. ...

Kuusalu Keskkooli kõrval Rihumäel saab nüüd kelgutada ka pimedal ajal. Uued energiasäästlikud LED-lambid süttivad süttivad ja kustuvad ühes tänavavalgustusega.  

Rihumäe kelgumägi sai valgustuse

Kuusalu Keskkooli kõrval Rihumäel saab nüüd kelgutada ka pimedal ajal. Uued energiasäästlikud LED-lambid süttivad süttivad ja kustuvad ühes tänavavalgustusega.  

Kuusalu vallavalitsus toetab ka 2021. aastal traditsiooniliselt valla noori ja andekaid sportlasi. Toetusvoor oli avatud eelmise aasta oktoobrist novembrini ja kõik tähtajaks laekunud...

Kuusalu vallavalitsus toetab andekaid noorsportlasi

Kuusalu vallavalitsus toetab ka 2021. aastal traditsiooniliselt valla noori ja andekaid sportlasi. Toetusvoor oli avatud eelmise aasta oktoobrist novembrini ja kõik tähtajaks laekunud...

Kuusalu valla elanikud saavad kahel järjestikusel laupäeval mugavalt ära anda ohtlikke jäätmeid. Valla idaosa kogumisring toimub 27. veebruaril ja lääneosa ring 6. märtsil. Kogumisautosse...

Ohtlike jäätmete kogumisringid toimuvad 27. veebruaril ja 6. märtsil

Kuusalu valla elanikud saavad kahel järjestikusel laupäeval mugavalt ära anda ohtlikke jäätmeid. Valla idaosa kogumisring toimub 27. veebruaril ja lääneosa ring 6. märtsil. Kogumisautosse...