Valdkonna eest vastutav ametnik

Kultuuri, spordi, vabaühenduste ja külade valdkonna infot annab kommunikatsioonispetsialist Grete Landson, grete.landson@kuusalu.ee; 600 8511.

 Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetust makstakse Kuusalu valla sissekirjutusega 12-26aastastele noorsportlasele, kes on riiklikul või rahvusvahelisel tasemel saavutanud silmapaistva ja väga hea sportliku tulemuse. 
Taotlust saab esitada täisealine andekas sportlane, andeka sportlase seaduslik esindaja või spordiklubi. Taotlusvorm tuleb täita toetuste infosüsteemis SPOKU.
Toetuse maksmist reguleerib "Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord", millega palume enne taotlemist kindlasti tutvuda.
Sisulised küsimused: Grete Landsongrete.landson@kuusalu.ee; 600 8511.
 Spordi treeningrühmade toetusvoor
Spordi treeningrühmade toetamise kord - vastu võetud 07.10.2020.
Juhend treenerile - Treeningrühma nimekirja lisamine taotlusele
Juhend lapsevanemale - Treeningrühmade osalemise kinnitamine
Lisainfo: tehnilised küsimused - Ain Kivistik, ain.kivistik@kuusalu.ee või 6150 506, sisulised küsimused - Grete Landsongrete.landson@kuusalu.ee; 600 8511.
2020. aasta sporditegevuse toetuse aruandevorm RTF
 
 Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlusvoor kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamiseks sulgub 17. mail ja 15. septembril 2021.
Tulenevalt koroonakriisi mõjust tulenevalt ning tulevasi kokkuhoiumeetmeid silmas pidades vähendati 2021. aastaks jagatavaid toetussummasid. 
Taotluse kord asub: https://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad2 alajaotusest "Ühekordsed toetused", taotlemine Spoku kaudu.
Sisulised küsimused: Grete Landsongrete.landson@kuusalu.ee; 600 8511.
 Taotlusvoor Kuusalu vallas tegutsevate rahvakultuuriringide toetamiseks 2021. aastal. Rahvakultuuriringide toetamise kord ning taotlusvorm asuvad Kuusalu valla kodulehel https://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad2 Sisulised küsimused: Grete Landsongrete.landson@kuusalu.ee; 600 8511.