Valdkonna eest vastutav ametnik

Kultuuri, spordi, vabaühenduste ja külade valdkonna infot annab Veronika Laende, veronika.laende@kuusalu.ee; 600 8511.

Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetust makstakse Kuusalu valla sissekirjutusega 12-26aastastele noorsportlasele, kes on riiklikul või rahvusvahelisel tasemel saavutanud silmapaistva ja väga hea sportliku tulemuse. 
Taotlust saab esitada täisealine andekas sportlane, andeka sportlase seaduslik esindaja või spordiklubi. Andeka sportlase taotluse saab 2021 aastal esitada 22.10 -  15.11 SPOKU keskkonnas. Eduka sportlase toetuse vorm tuleb täita SPOKU keskkonnas.
Toetuse maksmist reguleerib "Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord", millega palume enne taotlemist kindlasti tutvuda.
Sisulised küsimused: Veronika Laende, veronika.laende@kuusalu.ee; 600 8511.
 Spordi treeningrühmade toetusvoor
Spordi treeningrühmade toetamise kord - vastu võetud 07.10.2020.
Taotlust saab esitada kuni 01.11.2021 infosüsteemis Spoku
Juhend treenerile - Treeningrühma nimekirja lisamine taotlusele
Juhend lapsevanemale - Treeningrühmade osalemise kinnitamine
Lisainfo: tehnilised küsimused - Ain Kivistik, ain.kivistik@kuusalu.ee või 6150 506, sisulised küsimused - Veronika Laende,veronika.laende@kuusalu.ee; 600 8511.
2020. aasta sporditegevuse toetuse aruandevorm RTF
 
 Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate projektitoetuste taotlusvoor kultuuri-, spordi- ja kogukonnaürituste korraldamiseks sulgub 1. oktoobril 2021 ja 15. aprillil 2022.
 
Taotluse kord asub: https://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad2 alajaotusest "Ühekordsed toetused", taotlemine Spoku kaudu.
Sisulised küsimused: Veronika Laende, veronika.laende@kuusalu.ee; 600 8511.
 Taotlusvoor Kuusalu vallas tegutsevate rahvakultuuriringide toetamiseks 2021. aastal. Rahvakultuuriringide toetamise kord ning taotlusvorm asuvad Kuusalu valla kodulehel https://www.kuusalu.ee/eeskirjad-ja-korrad2 Sisulised küsimused: Veronika Laende, veronika.laende@kuusalu.ee; 600 8511.