Koduteenus

Koduteenused on Kuusalu vallas elavatele eakatele ja täisealistele puuetega isikutele kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis toetavad igapäevast toimetulekut harjumuspärases keskkonnas, nt kodukülastus, ravimite ja toiduainete toomine, abistamine asjaajamisel.
Koduteenuse osutamiseks esitab abivajaja vallavalitsusele vormikohase avalduse, mille järel temaga sõlmitakse leping, kus on kirjas, kes ja kui sageli teda külastab ning millist konkreetset abi ta saab.