Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 02.11.2017 korraldusega nr 567 võeti vastu Mäepea küla Uuetare kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu ülesanne on 2 ha  suuruse kinnistu jagamine transpordimaaks ja kaheks elamukrundiks ning ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoonete rajamiseks, tehnovarustuse, heakorra ja haljastuse lahendamine ning vajalike piirangute ja servituutide määramine. Kinnistule juurdepääs on Kuusalu-Valkla teelt. 

Detailplaneering on üldplaneeringule vastav.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.11-13.12.2017 Kuusalu valla kodulehel ja Kuusalu Vallavalitsuses (Kuusalu tee 35a, Kuusalu alevik) ning selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.

 

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Seletuskiri

Põhijoonis

Kooskõlastused