Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Põhja küla Tormikadaka kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu vallavalitsuse 08.12.2011 korraldusega nr 915 algatatud Põhja küla Tormikadaka kinnistu (end Kadaka 3) detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 8. novembril kell 15.15 Kuusalu vallavalitsuse ehitusosakonnas (Kuusalu tee 35a).  Detailplaneeringu eesmärk on 1,3 ha suurusele kinnistu hoonestusala muutmine ja laiendamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.