Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 01.06.2017 korraldusega nr 279 algatatud Salmistu küla Pedassaare tee 63 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 8. novembril kell 15 Kuusalu vallavalitsuse ehitusosakonnas (Kuusalu tee 35a).  Detailplaneeringu eesmärk on 1457 m2 suurusele kinnistule ehitusõiguse määramine, elamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsuteede, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.