Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 525 algatatud Vahastu küla Männi ühistu 15 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiisi avalik arutelu toimub 6. detsembril kell 17.30 Kuusalu Vallavalitsuse ehitusosakonnas (Kuusalu tee 35a).  

Detailplaneeringu eesmärk on 978m2 suuruse kinnistule ehitusõiguse määramine, tehnovarustuse, liikluskorralduse, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.