Planeeringute teated 2017

« Tagasi

Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 ja 14 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Kuusalu Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 514 võeti vastu Vahastu küla Pihlaka ühistu 13 ja 14 kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistutele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete rajamiseks, tehnovarustuse, juurdepääsutee, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra  lahendamine ning kõigi vajalike piirangute ja servituutide täpsustamine.

Detailplaneering on üldplaneeringule vastav.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.11-06.12.2017 Kuusalu valla kodulehel ja Kuusalu Vallavalitsuses (Kuusalu tee 35a, Kuusalu alevik) ning selle aja jooksul on võimalik esitada kirjalikult Kuusalu Vallavalitsusele vastuväiteid ja ettepanekuid planeeritava osas.

 

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee.

 

Seletuskiri

Põhijoonis