Planeeringute teated 2018

« Tagasi

Mäepea küla Liivamäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 20.juuni 2018.a. korraldusega nr 320 algatatud Mäepea küla Liivamäe kinnistu (35201:002:0131) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub Kuusalu Vallavalitsuses  21.novembril kell 17:00 II korruse nõupidamiste ruumis (Mõisa tee 17, Kiiu alevik). 

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek 8,5 ha suurusest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistust ca 7150 m2 suuruse elamukrundi eraldamiseks ning sellele elamu ja abihoonete ehitusõiguse määramiseks. 
Liivamäe kinnistu paikneb alvarite alal, mis on Kuusalu valla üldplaneeringus määratud detailplaneeringu kohustusega aladeks, et kontrollida ja välistada tegevused, mis võiksid muuta põhjavee kvaliteeti. Menetletav detailplaneering on üldplaneeringule vastav. Detailplaneeringu algatamisel võimalike uuringute vajadus puudub.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning dokumentide registris www.kuusalu.ee. Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee .