Planeeringute teated 2018

« Tagasi

Salmistu küla Tuule kinnistu eskiisi avalik arutelu

Kuusalu Vallavalitsuse 10.oktoobri 2018.a. korraldusega nr 516 algatatud Salmistu küla Tuule kinnistu (35201:002:1840) detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub Kuusalu Vallavalitsuses  12.detsembril kell 17:00 II korruse nõupidamiste ruumis (Mõisa tee 17, Kiiu alevik).

Tuule kinnistu asub üldplaneeringu kohasel tiheasustusega elamualal. Kinnistu on hoonestatud elamu (ehitisregistri kood 116010933) ning abihoonega (ehitisregistri kood 116010934). Detailplaneeringuga soovitakse jagada 6904 m2 suurune kinnistu kaheks elamukrundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus elamu ja abihoone rajamiseks. Hoonestusala ning täiendav ehitusõigus määratakse ka olemasoleva hoonestusega kinnistu osale. Ligipääs kinnistutele on võimalik Kuusalu-Valkla maanteelt. Algatatav detailplaneering on üldplaneeringule vastav.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Kuusalu Vallavalitsuses tööajal ning eskiisi materjalidega Kuusalu valla kodulehel.

Info tel 606 6379  või e-post kadi.raudla@kuusalu.ee .