Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Kuusalu vallas

Eesmärk: tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Toetatavad tegevused:
Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:
-         liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
-         hügieenitoimingute parandamiseks;
-         köögitoimingute parandamiseks.

Esimeses voorus laekus Kuusalu vallale 4 kohanduse taotlust. Tehti neli vannitoa kohandust ja üks kaldtee. Projekti kogumaksumus 19 460 eurot.

Kolmandas voorus laekus 5 kohanduse taotlust. Tehti üks vannitoa kohandus.

 

Projekti rahastati „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetmest 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks"  tegevus 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".