Uuringule vastamine on lõppenud! Täname kõiki, kes leidsid aega küsimustikule vastamiseks! Kokkuvõte uuringust valmib 2019. aasta sügiseks.

***

Saamaks teada vallaelanike seisukohti ja ettepanekuid kohaliku elu korraldamise kohta, palub vallavalitsus Teil avaldada arvamust kohalikust elust, probleemidest ja kitsaskohtadest. Palun tehke sobivasse kasti linnuke, soovi korral lisage kommentaar. Küsitlus on anonüümne.

 Uuringule saab vastata elektrooniliselt SIIN (e-vorm). Paberil küsitlusvormi saab täita Kuusalu vallamajas (Kiiu mõisas), Kuusalu raamatukogus, Kuusalu või Kolgaküla rahvamajas.
Kui e-vormi täitmisel esineb takistusi, võib küsitluslehe SIIT arvutisse laadida ning saata täidetuna vallavalitsus@kuusalu.ee või välja printida ja tuua vallamajja.

Teie vastused aitavad vallavalitsusel paremini korraldada kohalikku elu, tuginedes arengukavas seatud mõõdikute võrdlemisele.

Möödunud uuringute kokkuvõtteid näeb SIIN. Viimati oli rahulolu-uuring Kuusalu vallas 2017. aastal.