Raske ja sügava puudega lapse toetavate sotsiaalteenuste toetus

Toetavate teenuste eesmärk on soodustada puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aidata vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Toetavatele teenustele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Toetavad sotsiaalteenused on:

  1) sotsiaaltransporditeenus;

  2) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumine;

  3) tugiisikuteenus;

  4) perede nõustamine;

  5) eluaseme kohandamine;

  6) muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus.