Kuusalu Avatud Noortekeskuse sisekorra eeskirjad

 
1. Antud eeskirjad sätestavad noorte käitumise ja avatud noortekeskuses viibimise eetilisi piire.
2. Eeskirjad on täitmiseks kõikidele, kes viibivad noortekeskuse territooriumil, kasutavad noortekeskuse teenuseid või osalevad noortekeskuse poolt korraldatavatel üritustel.
 
Keskuse territoorium
Keskuse territooriumiks on Noortekeskuse/Köstrimaja/ ümbrus. 
Keskus hõlmab Köstrimaja ruume.
 
 • Keskusesse tulles tuleb ennast registreerida noorsootöötaja juures.
 • Noortekeskuses viibimise ajal on külastajal õigus kasutada VAHENDEID. Noor registreerib vahendi(te) kasutamise noorsootöötaja juures, vastutab nende eest ning peab valvama nende heatahtliku kasutamise järele. Noortekeskuse vara ja vahendite lõhkumise korral noor kas parandab lõhutud eseme, hüvitab selle rahaliselt või toob uue asemele. Vastasel juhul võib noorsootöötaja määrata karistusena keskuse külastamise keelu vastavalt vara või vahendi kahju ulatusele.
 • Keskuses tuleb hoida puhtust ja korda, ruumis olles või ruumist lahkudes kontrollida, et ei jääks prahti maha. Kasutatud vahendid (raamatud, kirjatarbed, ajakirjad, mängud jm) asetatakse oma kohale tagasi.
 • ARVUTI KASUTAMINE: noorel on õigus kasutada arvutit eelregistreeritud ajal. Arvutis võib kasutada internetti ja keskuse poolt installitud mänge. Käituma peab vastavalt arvuti kasutamise reeglitele. Reeglite vastu eksimisel kohaldatakse arvuti kasutamise keeldu 2 nädalat.
 • MUUSIKA: noorsootöötaja võib arvestada noorte muusikasoovidega, kuid vastutab ise muusikakeskuse eest, s.t. vahetab raadiokanaleid, CD plaate ja korrigeerib muusika tugevust.
 • SUITSETAMINE Kuusalu Avatud Noortekeskuse ruumides ja territooriumil on keelatud.
Reegli rikkumise korral:
 
 • üle 18 aastaste puhul hoiatus, kolmanda hoiatuse korral keskuse külastamise keeld 2 nädalat või territooriumi (täielik) koristamine.
 • Alla 18 aastaste puhul hoiatus, kolmanda hoiatuse korral teatatakse vanematele ning on õigus helistada politseisse.
 • ALKOHOLI JA UIMASTAVATE AINETE tarvitamine Kuusalu Avatud Noortekeskuse ruumides ja territooriumil on keelatud, samuti on keelatud keskuses viibimine, kui kõnealuseid aineid on eelnevalt tarbitud.
Reegli rikkumise korral: ilmses joobeseisundis noortekeskusesse tulemise korral keskuse külastamise keeld 1 kuu.
 
 • Pideva ROPENDAMISE puhul võib noorele anda kuni 2-nädalase keskuse külastamise keelu.
 • VARASTAMINE: Kuusalu Noortekeskus ei vastuta liikmete isiklike asjade eest. Vargusega vahelejäänud isik vastutab seaduses ettenähtud korras ja tema liikmekaart konfiskeeritakse 3 kuuks.
 • VÄGIVALLATSEMINE – nii füüsiline kui vaimne vägivald on noortekeskuses keelatud. Reegli rikkumisel keskuse külastamise keeld kuni 1 kuu.