« Tagasi

Tähtaega pikendatud. Hanketeade: Kuusalu lasteaed Jussike fassaadi rekonstrueerimine

Käesoleva hankega soovib Kuusalu vallavalitsus teostada Kuusalu lasteaias Jussike (Nõmme 11, Kuusalu alevik, Kuusalu vald) fassaadi rekonstrueerimistööd.

Ehitustööd võib alustada juunis ja ehitustööd tuleb teostada hiljemalt 21.08.2023.

Valla esindaja lepingus on haldusspetsialist Kair Tammel 5886 3747 kair.tammel@kuusalu.ee. 

HANKEDOKUMENDID:

Lisa 1 - Tehniline kirjeldus
Lisa 2 - Lahti kirjutatud hinnapakkumus
Lisa 3 - Lähteülesanne
Lisa 4 - Fasaadi pilt
Lisa 5 - Ümbermõõt

Pakkumuses tuleb esitada täielikult ja korrektselt täidetult Lisa 2 - "Lahti kirjutatud hinnapakkumus" tabeliga, kus hindamisele läheb lahtris "Rekonstrueerimistööde maksumus KOKKU" toodud summa. Pakkumuste hindamise kriteerium on "vähim on parim".

Pakkumus esitada hiljemalt 9.06.2023 kell 11 meiliaadressile vallavalitsus@kuusalu.ee märgusõna "Jussikese fassaad".