Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu vallavolikogu 10 liikme pöördumine volikogu esimehe Margus Soomi ja teiste volinike poole

Kuusalu vallavolikogu 10 liiget 19-st (volikogu koosseisu enamus) tegid 31.märtsil 2020 volikogu esimehele ettepaneku kutsuda vallavolikogu istung kokku reedel, 8. aprillil 2020. Kuna Margus Soom volikogu esimehena volikogu enamuse ettepanekule ei reageerinud, kutsusid volikogu 10 liiget 9. aprilliks 2020 kokku vallavolikogu 34. istungi Kuusalu keskkooli aulas. Volikogu istungil osalesid volikogu 19 liikmest 17. Volikogu istungil anti üle 10 volikogu liikme allkirjastatud ettepanek umbusalduse avaldamiseks vallavolikogu esimehele Margus Soomile.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 lõike 2 kohaselt lülitatakse umbusaldamise avaldamise küsimus järgmise istungi päevakorda.
 
Kuna volikogu esimehelt Margus Soomilt 30. märtsil 2020 volikogu liikmetele edastatud 30. aprilli 2020 volikogu istungi kutses puudus päevakorra projektis volikogu esimehe umbusaldamise avaldamise küsimus, tegid 10 vallavolikogu liiget esmaspäeval, 27. aprillil 2020 volikogu esimehele Margus Soomile ettepaneku:
 
1. Tühistada hiljemalt teisipäeval (28. aprillil 2020) 30. märtsil 2020 väljastatud volikogu istungi kutse 30. aprilliks 2020 kell 12 Kuusalu rahvamajas.
2. Kuusalu vallavolikogu esimehel, Margus Soomil hiljemalt kolmapäeval (29. aprillil 2020) väljastada Kuusalu vallavolikogu liikmetele volikogu istungi kutse, sh lähtudes KOKS §-st 46.
3. Teatame, et juhul kui Kuusalu vallavolikogu esimees Margus Soom ignoreerib volikogu enamuse ettepanekut, kutsub Kuusalu vallavolikogu istungi kokku volikogu enamus ehk vähemalt 10 Kuusalu vallavolikogu liiget.
 
Teisipäeval, 28. aprillil 2020 informeeris Margus Soom volikogu liikmeid, et tühistab 30. aprilli 2020 volikogu istungi kutse ning ei ignoreeri volikogu enamuse ettepanekut ja kutsub kokku uue volikogu istungi. Kahjuks asus vallavolikogu esimees Margus Soom kohe nii kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses kui ka Kuusalu valla põhimääruses sätestatu teadliku ja tahtliku eiramise teele. Soovides vältida enda umbusaldamist vallavolikogu istungil, on volikogu esimees kolmapäeval, 29. aprillil 2020 kell 23.52 volikogu liikmetele väljastatud kutses 4. mail 2020 Kuusalu keskkoolis toimuva volikogu istungi päevakorrast teadlikult välja jätnud iseenda ehk volikogu esimehe Margus Soomi umbusaldamise küsimuse.
 
Volikogu liikmetele väljastatud 4. mai 2020 istungi kutsega on lisaks kohaliku omavalitsuse vastutust ja korraldust reguleeriva kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 sätestatu tahtlikule eiramisele, volikogu menetlusse mittekuuluvate küsimuste lülitamisega päevakorra projekti rikutud ka KOKS § 43.
 
Eeltoodust tulenevalt esitavad allakirjutanud Kuusalu Vallavolikogu 10 liiget (volikogu koosseisu enamus) protesti ja teevad siinkohal Margus Soomile ettepaneku 4. maiks 2020 kokku kutsutud volikogu istungi tühistamiseks hiljemalt 3. mai 2020 jooksul.
 
Lugupeetud Kuusalu vallavolikogu liikmed!
 
Juhtimiskaose lõpetamiseks kutsume Kuusalu vallavolikogu 35. istungi kokku Kuusalu Keskkooli aulas kolmapäeval 6. mail 2020 kell 18. Istung toimub füüsilise kohalolekuga.
 
Volikogu istungi läbiviimise korraldamise, tehnilise teenindamise ja volikogu liikmete kindlustamise vajalike isikukaitse vahenditega tagab Kuusalu vallavalitsus.
 
Päevakorra projekt:
 
1. Volikogu esimehe Margus Soomi umbusalduse avalduse menetlemine.
2. Info
 
Lugupidamisega,
 
Kuusalu vallavolikogu liikmed:

Sulev Valdmaa
Kalmer Märtson
Mart Sestverk
Urmo Ristisaar
Ilvard Eeriksoo
Kaido Tseller
Mart Reimann
Raul Valgiste
Enn Kirsman
Värner Lootsmann