Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu kümme (10) liiget ei ole nõus Kuusalu valla I lisaeelarve II lugemise menetlemise venitamisega viimase kolme kuu jooksul. Arvestades vallavolikogu esimehe tegevusetust valla lisaeelarve menetlemisel, tegid Kuusalu vallavolikogu 10 liiget (koosseisuline enamus) vallavolikogu esimehele Margus Soomile ettepaneku kutsuda Kuusalu vallavolikogu 34. istung kokku kolmapäeval, 08. aprillil kell 16.00 Kuusalu Rahvamajas. Vallavolikogu esimees ettepanekule reageerinud ei ole ja tänaseks, (laupäev 04. aprill 2020.a.) volikogu istungi kutset volikogu liikmetele saadetud ei ole.

Arvestades eeltoodut kutsuvad Kuusalu vallavolikogu 34. istungi kokku volikogu istungi kutse ja päevakorra eelnõu allkirjastanud Kuusalu vallavolikogu kümme (10) liiget.

Kuusalu Vallavolikogu 34. istung toimub neljapäeval, 09. aprillil 2020 kell 16.00 Kuusalu Keskkooli aulas - Kooli, Kuusalu küla, Kuusalu vald.

PÄEVAKORRA PROJEKT

  1. Kuusalu valla 2020. aasta I lisaeelarve kinnitamine. II lugemine
  2. Loa andmine Kuusalu Keskkooli algklasside maja ning söökla laienduse ehituse ja projekteerimise avatud menetlusega riigihanke korraldamiseks. II lugemine
  3. Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine seoses eriolukorraga
  4. Loksa Vallavolikogu 07.01.2001 otsusega nr 5 kehtestatud Leesi külas Luha kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
  5. Volikogu liikme Sulev Valdmaa arupärimisele vastamine (Urmas Kirtsi)
  6. Info

Lugupidamisega

Värner Lootsmann
Kuusalu Vallavolikogu aseesimees