Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 34. istung toimub esmaspäeval, 04. mail 2020, kell 14.00 Kuusalu Keskkooli aulas - Kooli, Kuusalu küla, Kuusalu vald.

PÄEVAKORRA PROJEKT

 1. Infopunkt. Kriisikomisjoni esimehe ülevaade eriolukorrarakendamises Kuusalu vallas
 2. Kriisi- ja kokkuhoiumeetmete kavandamine ja rakendamine Kuusalu vallas
 3. Tegevuse esitamine Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse 2020-2023
 4. Kuusalu Vallavolikogu määruse muutmine seoses eriolukorraga
 5. Asustusjaotuse muutmise algatamine Suurpea külas
 6. Kuusalu Vallavolikogu 24.09.2014 määruse nr 28 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine
 7. Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 40 „Kolga-Aabla küla Terviselaagri kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 8. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 otsuse nr 30 „Tapurla küla Neeme kinnistu  detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 9. Kuusalu Vallavolikogu 30.09.2015 otsuse nr 39 „Andineeme küla Karla kinnistu  detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" kehtetuks tunnistamine
 10. Kuusalu Vallavolikogu 02.12.2009 otsuse nr 84 „Salmistu küla Põllukivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
 11. Kuusalu Vallavolikogu 31.05.2017 otsusega nr 34 algatatud Kiiu aleviku Kambrikantsi ja Männituka kinnistute detailplaneeringu kehtestamiseks esitamise tähtaja pikendamine
 12. Kuusalu Vallavolikogu 26.02.2014 määruse nr 7 „Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava hüvituse ning maksmise korra kehtestamine" muutmine
 13. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 otsuse nr 93 „Kuusalu Vallavalitsuse liikmete arvu ja koosseisu kinnitamine" muutmine
 14. Kuusalu Vallavolikogu 31.12.2018 otsuse nr 88 „ Kuusalu vallavanema töötasu määramine" muutmine
 15. Kuusalu Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
 16. Infopunkt. Volikogu eesseisuse loomine
 17. Infopunkt. Kuusalu Keskkooli hoolekogu pöördumine volikogu poole. Loa andmine Kuusalu Keskkooli algklasside maja ning söökla laienduse ehituse ja projekteerimise avatud menetlusega riigihanke korraldamiseks.
 18. Infopunkt. Kaitseväe harjutusalade negatiivse mõjupiirkonna ja negatiivset mõju leevendavate tegurite määramine
 19. Vallavolikogu esimehe Margus Soom  tagasiastumise avaldus.
 20. Info

Margus Soom
Kuusalu Vallavolikogu esimees