Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 16. istung toimub teisipäeval, 27. novembril kell 16 Kiiu mõisas (Mõisa tee 17). 
 
PÄEVAKORD
 
1. Kuusalu sotsiaalmaja „Toetatud Elamise Teenusmaja" hankelepingu sõlmimiseks vallavalitsusele loa andmine ja eelarvest lisavahendite eraldamine
2. Kuusalu valla 2018. aasta II lisaeelarve kinnitamine
3. Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 5 „Kuusalu vallavalitsuse palgajuhend" kehtetuks tunnistamine
4. Hariduse ja ühistegevuse komisjoni põhimääruse kinnitamine
5. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määruse nr 23 „Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord" muutmine
6. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määruse nr 24 „Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord" muutmine
7. Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2016 määruse nr 15 "Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas" muutmine 
8. Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2016 määruse nr 18 „Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas" muutmine
9. Kuusalu Vallavolikogu 30.04.2014 määruse nr 16 „Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord" muutmine
10. Kuusalu Sport põhimääruse kinnitamine 
11. Kuusalu Vallavara Haldus ja Hooldus põhimääruse kinnitamine
12. Kuusalu Hoolekanne põhimääruse kinnitamine
13. Kuusalu Vallavolikogu 8.11.2017 otsuse nr 59 „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine
14. Volikogu alatise teede komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine 
15. Kuusalu Noortekeskused tegevuse lõpetamine
16. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord Kuusalu vallas kehtestamine
17. Eluruumi tagamise kord
18. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Kuusalu vallas
19. Tugiisikuteenuse osutamise kord Kuusalu vallas
20. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Kuusalu vallas
21. Teede komisjoni koosseisu kinnitamine 
22. Salmistu küla Pedassaare tee 85 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
23. Salmistu küla Pedassaare tee 86 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
24. Sõitme küla Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
25. Kolga-Aabla küla Vesilinnu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
26. Volikogu otsuse kehtetuks tunnistamine (Põhja küla Uuekadaka kinnistu detailplaneering)
27. Volikogu liikme E.Kirsmani algatatud eelnõu "Maamaksumäärade kehtestamine 2019. aastaks"
28. Infopunkt. Hariduse arengukava
29. Infopunkt.  Eelarve kaasamine
30.  Infopunkt. Salmistu sadama projekt 
 
 
Mait Kröönström
volikogu esimees