Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 17. istung toimub teisipäeval, 18. detsembril 2018 kell 16 Kiiu alevikus, Mõisa tee 17. 

PÄEVAKORRA PROJEKT
 
1.Umbusalduse avaldamine volikogu esimees Mait Kröönströmile
2. Volikogu esimehe valimine tingimusel, et senist volikogu esimeest umbusaldati
3. Umbusalduse avaldamine vallavalitsuse liikmele Heino Junolainenile
4. Umbusalduse avaldamine vallavalitsuse liikmele Reijo Roosile
5. Umbusalduse avaldamine volikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Ingeldrin Augile
6. Umbusalduse avaldamine volikogu eelarve-ja arengukomisjoni esimehele Andres Heinverile
7. Umbusalduse avaldamine volikogu aseesimehele Marti Häälele
8. Umbusalduse avaldamine vallavanem Monika Salule
9. Vallavalitsuse liikme vallavanema asendajaks määramine, tingimusel, et vallavanemat umbusaldati
10. Kuusalu sotsiaalmaja „Toetatud Elamise Teenusmaja" hankelepingu sõlmimiseks vallavalitsusele loa andmine ja eelarvest lisavahendite eraldamine - II lugemine
11. Kuusalu valla 2018. aasta II lisaeelarve kinnitamine - II lugemine
12. Hariduse ja ühistegevuse komisjoni põhimääruse kinnitamine
13. Kuusalu Sport põhimääruse kinnitamine 
14. Kuusalu Vallavara Haldus ja Hooldus põhimääruse kinnitamine
15. Kuusalu Hoolekanne põhimääruse kinnitamine
16. Kuusalu Noortekeskused tegevuse lõpetamine
17. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määruse nr 23 „Kuusalu valla eelarvest finantseeritavate ühekordsete toetuste taotlemise ja menetlemise kord" muutmine
18. Kuusalu Vallavolikogu 18.06.2014 määruse nr 24 „Kuusalu valla küladele eraldatud vahendite jaotamise kord" muutmine
19. Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2016 määruse nr 15 "Rahvakultuuri ringide toetamise kord Kuusalu vallas" muutmine 
20. Kuusalu Vallavolikogu 28.09.2016 määruse nr 18 „Spordi treeningrühmade ja andekate sportlaste toetamise kord Kuusalu vallas" muutmine
21. Kuusalu Vallavolikogu 30.04.2014 määruse nr 16 „Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord" muutmine
22. Harju maakonna arengustrateegia eelnõu heakskiitmine 
23. Vallavolikogu otsuse kehtetuks tunnistamine (Nõmmeveski küla Elektrijaama kinnistu DP)
24. Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse korraldamine
25. Võlanõustamisteenuse korraldamine
26. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine
27. Kuusalu valla külavanema statuudi kehtestamine
 
Mait Kröönström        
volikogu esimees