Uudised ja teated

« Tagasi

Kutse volikogu istungile

Kuusalu vallavolikogu 18. istung toimub esmaspäeval, 31. detsembril 2018 kell 13 Kiiu alevikus, Mõisa tee 17.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Kuusalu vallavanema töötasu määramine.
2. Kuusalu Vallavolikogu 8.11.2017 otsuse nr 59 „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine.
3. Kuusalu Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja haridus- ja noorsootöökomisjoni ning ühistegevusekomisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine.
4. Kohaliku omavalitsusüksuse esindajate nimetamine.
5. Kuusalu Vallavolikogu 26.02.2014 määruse nr 7 „Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava hüvituse ning maksmise korra kehtestamine" muutmine
6. Kuusalu valla külavanema statuudi kehtestamine.
7. Kuusalu Vallavolikogu aseesimehe valimine.
8. Vallavalitsuse liikmete arvu ja  koosseisu kinnitamine.

Margus Soom
volikogu esimees