Uudised ja teated

« Tagasi

Kuusalu hariduse tugikeskus – kõik tugiteenused ühest kohast

21. novembril kohtusid vallavanem Monika Salu ja juhtiv haridusspetsialist, abivallavanem Anu Kirsman, Kuusalu tervisekeskuse perearst Susanna Kari, Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Nele Labi, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse juht Urve Sellenberg, sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Gabriela Rooso, MTÜ Viruma Tugiteenused juht Ene Augasmägi ja MTÜ Papaver nõustamiseteenused juht Evi Vilgats. Koos külastasid nad Kuusalu tervisekeskuse majas avatava tugikeskuse ruume, Kuusalu noortekeskuse ruume ning pidasid vallamajas arutelukoosoleku.
Ühise mõttetööna arendati edasi Kuusalu Hariduse Tugikeskuse ideed lapse jaoks parima lahenduse leidmiseks.

Planeeritud tugikeskus võimaldab tihedat koostööd spetsialistide vahel, kõikdel  tugiteenuseid pakkuvatel spetsialistidel oleks võimalik töötada täiskohaga ning teenindada kogu valda, nende koordineerimine hakkab toimima tugikeskuse kaudu. See võimaldaks kompaktselt ning efektiivselt pakkuda hindamist ja tugiteenuseid ühest kohast. Tugikeskuse loomine on innovatiivne lahendus ning arvestades riigi suurt huvi ja toetust, võiks Kuusalu hariduse tugikeskus kandideerida pilootprojektiks.
Tõdemuseni, et koos ja koordineeritult on võimalik pakkuda tõhusamat tuge, jõudsid valla eri kogukonnad juba aastaid tagasi. Tugispetsialistide liitmine ühte asutusse võimaldaks vallas ühtsemat ja operatiivsemat abipakkumise võimaldamist. Sellest mõttest sündis Kuusalu Hariduse Tugikeskus.
Nüüdseks on tugikeskuse idee täiustunud. Kaasatud on hariduse teisi tugiteenuseid pakkuvaid töötajaid, õpilaskodu personal, tervishoiutöötaja ja noorsootöötajad. Enamasti hakkab põhitöö toimuma allasutustes Kuusalu vallas, kuid keskusel saab olema ka nõustamis- ja teraapiakabinetid Kuusalu tervisekeskuse maja teisel korrusel.
Tugikeskuse ruumide vajadust on kirjeldanud palju lapsevanemaid, kes eelistavad kohtuda väljaspool lapse õpikeskonda. Keskus pakuks tugispetsialistide tuge teineteisele, koolitusi nii lastevanematele kui haridustöötjatele.
Kui seni ei leidunud kõigile lasteaedadele ja koolidele oma spetsialisti, siis tugikeskuse spetsialistid on kogu valla spetsialistid, kõigi meie haridusasutuste ja laste jaoks.
Ka riik on oma tugisüsteeme ümber korraldamas. Kuusalu vald on alustanud koostööarutelu ministeeriumiga pilootprojektis osalemiseks ja peatselt saame selles osas ka ettepanekuid tutvustada.
Tugikeskus on plaanis käivitada 2019. aasta 1. jaanuaril.

Lisainfo: juhtiv haridusspetsialist, abivallavanem Anu Kirsman (anu.kirsman@kuusalu.ee).