Uudised ja teated

« Tagasi

Lasteaia kohatasu vabastus ja Kuusalu Kunstide Kooli tasu vähendamine

Kuusalu volikogu otsustas ühehäälselt vabastada lapsevanemad 16. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni valla lasteaedades käivate laste osalustasu maksmise kohustusest. Kuusalu Kunstide Koolis õppivate laste vanemad on samal ajavahemikul vabastatud õppetasu maksmise kohustusest 50 protsendi ulatuses. Vallavanem kommenteeris istungil, et vallavalitsus on soovitanud, et lapsed ei käiks eriolukorra ajal lasteaias ning kunstide koolis küll toimub distantsõpe, kuid pole võimalik läbi viia ansamblitunde. Kui eriolukord kestab kokku 2,5 kuud, jääb vallal saamata osalus- ja õppetasu kokku ligi 30 000 eurot.

Allikas: Sõnumitooja, Kuusalu valla lasteaedade ja kunstide kooli tasu