Uudised ja teated

« Tagasi

LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmete konkurss

Kuusalu vald peab esitama MTÜ-le Arenduskoda kohaliku omavalitsuse sektori esindaja kandidaadi LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni.

Nõuded kandidaadile:
On oma tegevuses sõltumatu; 3.2. ei esinda hindamiskomisjonis teda esitanud organisatsiooni ega oma tööandja huve; 3.3. kinnitab allkirjaga töö käigus hindamiskomisjonis teatavaks saanud konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustust ja oma huvide konflikti puudumist. 3.4. tunneb Leader põhimõtteid, Leader tegevusgruppide toimimist ja KTG reguleerivaid õigusakte, on kursis MTÜ Arenduskoja strateegia 2014–2020 ning selle perioodi meetmetega. 3.5. tunneb MTÜ Arenduskoja tegevuspiirkonda, omab ülevaadet liikmesomavalitsustes tegutsevates MTÜ-dest ja äriettevõtetest.

Ülesanded:
5.1. LEADER projektitaotluste hindamine. 5.2. Osalemine LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmete koolitustel. 5.3. Investeeringuobjektide külastamine, taotlejate kuulamine. 2 5.4. Osalemine hindamiskoosolekul. 6. Projektitaotluste lugemine ja hindamine toimub elektroonses taotlemissüsteemis. 7. Tööd ei tasustata, kuid hüvitatakse sõidukulud.

Loe lisaks: LEADER projektitaotluste hindamiskomisjoni liikmete konkursi reglement

Palume kandidaadil esitada CV ja põhjendus, miks ta sobiks hindamiskomisjoni liikmeks. Avaldusi ootame esmaspäeva, 10. detsembrini meiliaadressil vallavalitsus@kuusalu.ee.