Uudised ja teated

« Tagasi

Ootame pakkumisi konkursiürituste korraldamiseks

Iga aasta lõpus on võimalik esitada taotlusi konkreetsete üle-vallaliste sündmuste korraldamiseks järgmisel aastal. 2019. aastaks kavandatavad valla tellitavad sündmused on:
Eesti Vabariigi 101. aastapäev, konkurss „Kuusalu valla laululaps", lauritsapäev, Kuusalu valla aastapäev, valla tänupidu (jaanuaris 2020).
Kõik sündmused peavad toimuma Kuusalu vallas. Huvilistel palume esitada iga sündmuse kohta oma visioon ja taotlus vastavalt Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse
taotlemise, määramise ja maksmise korrale, millega saab tutvuda valla koduleheküljel www.kuusalu.ee vabategevuste õigusaktide rubriigis.
Ootame taotlusi 20. detsembrini 2018 e-posti aaadressil vallavalitsus@kuusalu.ee. Lõpliku valiku teeb vallavalitsus pärast valla 2019.a. eelarve vastuvõtmist.
Lisainfo: vabategevuste koordinaator Heli Gescheimer, heli.gescheimer@kuusalu.ee, 6014 328.