Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2021

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal. 

Valimispäevaeelne nädal

  • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. E-hääletamiseks on vajalik valijarakendus
  • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Sel aastal saab valija uuendusena pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
  • Esmaspäevast kuni neljapäevani on vallas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.
  • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas. 
  • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotluse selleks saab esitada telefoni 5430 1112, 5430 1113 teel reedel ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval kell 9–14.

 

Valimised

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:
Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud;
Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud;
Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 

KANDIDAATIDE NIMEKIRJAD

Valimisringkond nr 1 - Kuusalu vald


Valimisliit Ühine Kodu

101         TERJE KRAANVELT

102         ASTRID MEISTER

103         AULIS MÄND

104         ENN KIRSMAN

105         ERIK JÄRVI

106         HEINAR HURT

107         HELGES MÄNDMETS

108         ILVARD EERIKSOO

109         JOONAS PÜRG

110         KAIDO TSELLER

111         KALLE AASRAND

112         KARL KUUSE

113         KARL KUUSK

114         KARLI LAMBOT

115         KAUPO PARVE

116         KRISTI VETEMAA

117         LAURI LAUPMAA

118         MARIS MATKUR

119         MART LAANPERE

120         MART REIMANN

121         MART SESTVERK

122         MARTIN URVA

123         MATTIAS IDAVAIN

124         MATTIAS KALJUMÄE

125         OTT KASK

126         OTT SANDRAK

127         PRIIT TAMMETS

128         RAIN KÄÄRST

129         SIIM NURK

130         TAAVI SOOSAAR

131         TIINA VIIRNA

132         ULVE MÄRTSON

133         URMAS PAOMEES

134         URMO RISTISAAR

135         VALVO VUNK

136         URMAS KIRTSI

Valimisliit Üks Kuusalu vald

137         MARTI HÄÄL

138         HEINO JUNOLAINEN

139         MAIT KRÖÖNSTRÖM

140         ANDRES HEINVER

141         KRISTO PALU

142         IVAR LIPSMÄE

143         INDREK LINK

144         AVO VEST

145         SANDER PIIBEMANN

146         JANNE KALLAKMAA

147         KRISTEL PAUNEL

148         PEETER KAPTEN

149         HUGO NOOSKA

150         TANEL TOMSON

151         INDREK SAALMAA

152         KARL AGAPUU

153         EIKE MANDRE

154         ROLAND VILEPAJU

155         KULDAR PÄRN

156         LIISBETH KALLAKMAA

157         MIHKEL TIKS

158         KRISTIINA RAIDLA-PUHM

159         REIMO LIPP

160         LIIS KUUSNÕMM

161         MÄRT SILLASTE

Eesti Keskerakond

162         VÄRNER LOOTSMANN

163         HILLERI TREISALT

164         JAANUS HEIN

165         JAAN ROOLAID

166         ANNE KIILASPÄÄ

167         LAIVI KIRSIPUU

168         ANNE JALAKAS

169         JEVGENI LUŠTŠIKOV

170         LINDA METSAORG

171         AIVO JÕESAAR

172         MERJE MEIGAS

173         AARNE IDAVAIN

174         VIIVE PAJUSAAR

175         REIGO SIVI

176         VALDUR MITT

177         LIDIA MÕSOVSKI

178         TIINA TURSMAN

179         JAANUS VEERVÄLI

180         MARGUS PALUVITS

181         MIHKEL LILLEVÄLI

182         OLEV LÕOKE

Valimisliit Ettevõtlik Kuusalu

183         MARGUS SOOM

184         ARKO OKK

185         AIVAR HAAK

186         JANEK MARKEVITŠ

187         KAIDO VAGISTRÖM

188         PRIIT PIKKOJA

189         AARE LUUP

190         VILLU TARKIAINEN

191         GAIDO TREIMA

192         MEHIS MUINASMAA

193         JAANA RÄNK

194         HEINO KOLGO

195         TOIVO TÜVI

196         TIIT METSVAHI

197         JÜRI MÄEMURD

198         JAANUS SOOM

199         JAANUS SAAR

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

200         RANNO POOL

201         KENNO PÕLTSAM

202         AIN PAE

203         JÜRI VUNK

204         ERKI VAINU

205         ARNOLD TUURMAA

206         PRIIT LAHEMAA

207         ÕNNE NOORMETS

208         SANDER VALDMAA

209         PRIIT MAURUS

210         MATI VOMPA

211         KAAREL OJA

Eesti Reformierakond

212         MAARJA METSTAK

213         MAIRIKA RAJAVÄLI

214         HENRI REITALU

215         ELVIS HRUPA

216         ILONA MÄGI

217         KATRE KARU

218         MADIS JÕGI

219         MARI ALLESE

Kuusalu vallas on KOV 2021 valimistel avatud 2 valimisjaoskonda, mis on avatud järgmiselt:

1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis (Kuusalu tee 22, Kuusalu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond). Valimisjaoskond nr 1 on avatud terve valimisnädala, so perioodil 11.oktoober-17.oktoober 2021. Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ning vajadusel hääletamist ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. 
 
Avatud: 11.oktoobril -16.oktoobril 2021 12.00-20.00. 17.oktoobril 2021 9.00-20.00.

2) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (reedel) Leesi rahvamajas (Leesi küla, Kuusalu vald, Harju maakond). 
 
Avatud: 15. oktoobril 2021 12.00-20.00.

3) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub esimesel päeval enne valimispäeva (laupäeval) Kolga muuseumis (Kolga alevik, Kuusalu vald, Harju maakond). 

Avatud 16.oktoobril 2021 12.00-20.00

4) Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub valimispäeval Kolgaküla rahvamajas (Kolgaküla, Kuusalu vald, Harju maakond). 

Avatud 17.oktoobril 2021 9.00-20.00
 

Paindlik jaoskonna valik

Kohalikel valimistel ei ole valija enam seotud oma kodule lähima valimisjaoskonna hääletamisruumiga. Valimispäeval saab valija hääletada ükskõik millises oma elukohajärgses valimisringkonna hääletamisruumis. Kuusalu valla valija võib hääletada ükskõik millises Kuusalu vallas asuva valimisjaoskonna hääletamisruumis.
 

Eelhääletamine:

Valijal on võimalik hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda valla- või linnavalitsuse määratud valimisjaoskonnas.
 
Eelhääletamine toimub:
  1) kuuendast kuni kolmanda päevani enne valimispäeva. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;
  2) teisest kuni esimese päevani enne valimispäeva kõigis valimisjaoskondades. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00;
  3) kuuendast kuni kolmanda päevani enne valimispäeva valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni;
  4) kuuendast kuni esimese päevani enne valimispäeva elektrooniliselt. Hääletamine algab kuuendal päeval enne valimispäeva kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni valimispäevale eelneva päeva kella 20.00-ni.
  (3) Kodus hääletamine korraldatakse käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
[RT I, 09.07.2018, 1 - jõust. 01.01.2021]
 
Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt. Samuti tuleks toimida elukohta vahetades, kuna vastasel korral jääb valija valijate nimekirja oma endise elukoha aadressiandmete alusel.


Jaoskonnas teostatavad toimingud

Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. 
Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta. 
Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri. 
Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.


Valimiste teabeleht

Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. 
Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas.
Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.
 

Valimisõigus

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:
Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 

Poliitiline agitatsioon

Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.
 

E-hääletamine

E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil.
Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.
NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.