Valimisi reguleerivad õigusaktid

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised – 17. oktoobril 2021


Kohaliku omavalitsuse volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.
Järgmised kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal.  
Valimiste periood koondub ühte nädalasse ehk esmaspäevast laupäevani, 11.–16. oktoobrini saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Valimispäeval, 17. oktoobril saab hääletada ainult pabersedeliga. Soovi korral võib valija oma e-häält jaoskonnas hääletades muuta. Uuendusena on seda võimalik teha ka valimispäeval.
 

Valijate elektrooniline nimekiri

Kohalikel valimistel saab valija nüüdsest oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.
Hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel annab valija allkirja allkirjalehele.
 

Valimiste teabeleht

Valijatele enam valijakaarte ei saadeta. Selle asemel saadab siseministeerium igale aadressile, kus elab kasvõi üks hääleõiguslik inimene, hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Valimiste teabeleht on informatiivne ja sellel on kirjas üldine info valimisõigusest ja hääletamisvõimalustest vallas või linnas.
Kes on teinud riigiportaalis eesti.ee vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 

Poliitiline agitatsioon

Alates 13. jaanuarist 2020 jõustus seadusemuudatus, mille kohaselt on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval.
Endiselt peab valimisrahu olema tagatud hääletamisruumis.
 

Muutunud ei ole hääletamis- ega kandideerimisõigus.

Hääletada saab vähemalt 16-aastane Eesti või Euroopa Liidu kodanik, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. Lisaks neile saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud ja Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
Selleks, et valida Kuusalu vallavolikogu, peab hääletamisõigusliku isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress olema hiljemalt 17. septembri 2021 seisuga Kuusalu vallas. Elukoha aadressiandmetes pärast 17. septembrit tehtud muudatusi arvesse ei võeta.
Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kelle on süüdi mõistnud kohus ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Valimistel saavad osaleda erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid.
Kandideerida võivad kõik hääleõiguslikud Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud, kes on hiljemalt 12. septembriks 18-aastased ja kelle püsiv elukoht rahvastikuregistris on Kuusalu vald hiljemalt 1. augusti seisuga.
 
LOE LISAKS: VALIMISED.EE
 

ÕIGUSAKTID