KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGUDE VALIMISED
toimusid 20. oktoobril 2013. a.

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 30.06.2017 otsus nr 6 Volikogu liikme ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 30.06.2017 otsus nr 5 Valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 18.11.2015 otsus nr 4 "Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste peatumine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 19.05.2015 otsus nr 3 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 19.05.2015 otsus nr 2 "Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste peatumine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 02.02.2015 otsus nr 1 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 30.07.2014 otsus nr 6 "Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste peatumine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 09.07.2014 otsus nr 5 "Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste peatumine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 29.04.2014 otsus nr 4 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 10.04.2014 otsus nr 3 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 05.03.2014 otsus nr 2 "Volikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 31.01.2014 otsus nr 1 "Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine"

Valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll 14. november 2013

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 14.11.2013 otsus nr 36 "Volikogu liikmete volituste peatumine ja asendusliikmete määramine"

Ühinenud Kuusalu vallavolikogu kolmanda koosseisu esimesel istungil valiti volikogu esimeheks Enn Kirsman (Ühine Kodu) ning aseesimeheks Urmo Ristisaar (Reformierakond). Valimisliidu Ühine Kodu ja Eesti Reformierakonna KOALITSIOONILEPE

 

Valimiskomisjoni valimistulemuste protokoll.

Kuusalu Vallavolikogu kandidaadid ja programmid 2013

Kuusalu valla valimiskomisjoni asukoht on: Kiiu mõis, Mõisa tee 17, Kuusalu vald, Harjumaa. (vallasekretäri kabinet)
Kontaktandmed on: tel 606 6370; 606 6372; 606 6374; 513 2147

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 31.10.2013 otsus nr 35 "Volikogu esimehe valimine"
Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 34 "Lisamandaatide registreerimine"
Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 33 "Asendusliikmete registreerimine"
Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 25.10.2013 otsus nr 32 "Volikogu liikmete registreerimine"
Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 21.10.2013 otsus nr 31 "Hääletussedelite ülelugemine ja muudatuste tegemine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste protokollis"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 30.09.2013 otsus nr 30 "Volikogu liikme volituste taasutumine ja asendusliikme volituste lõppemine0"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 30.09.2013 otsus nr 29 "Volikogu liikme Matti Krönströmi volituste ennetähtaegne lõppemine ja asendusliikme määramine"

Kuusalu Vallavolikogu 25. september 2013 nr otsus 47 "Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste korraldamiseks"

Valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll 13. september 2013

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsus nr 28 "Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsus nr 27 "Kandidaatide registreerimine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsus nr 26 "Kandidaadi mitteregistreerimine"

Valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll 06. september 2013

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 06.09.2013 otsus nr 25 "Valla valimiskomisjoni liikme volituste peatamine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 06.09.2013 otsus nr 24 "Valimisliidu registreerimine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 14.08.2013 otsus nr 23 "Valla valimiskomisjoni töögraafiku kinnitamine"

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni 14.08.2013 otsus nr 22 "Valla valimiskomisjoni aseesimehe valimine"

 

Kuusalu Vallavalitsus 13.08.2013 korraldus nr 549
"Kuusalu valla valimiskomisjoni asukoha määramine"

Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 otsus nr 9
"Kuusalu valla valimiskomisjoni moodustamine"

Kuusalu Vallavolikogu 26.06.2013 otsus nr 29
"Valimisringkonna moodustamine, piiride, numeratsiooni ja mandaatide arvu määramine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks Kuusalu vallas"

Kuusalu Vallavalitsuse 12. märtsi 2009 määrus nr 3
"Valla valimisjaoskondade moodustamine, nende numeratsiooni, piiride ja asukoha määramine"

VALIMISTE VORMID:

  • Vabariigi Valimiskomisjoni 08.01.2013 määrus nr 4 "Valimisliidu registreerimise avalduse vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks" (RT I, 16.01.2013, 2)
  • Vabariigi Valimiskomisjoni 08.01.2013 määrus nr 3 "Kandidaatide registreerimise avalduse vormi, kandidaatide ringkonnanimekirja vormi, kandidaatide ülevallalise või -linnalise nimekirja vormi, kandideerimisavalduse vormi ja kandidaadi ankeedi vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks" (RT I, 16.01.2013, 1)
  • Vabariigi Valimiskomisjoni 16.04.2013 määrus nr 6 "Valijate nimekirja vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks" (RT I, 26.04.2013, 15)
  • Vabariigi Valimiskomisjoni 23.04.2013 määrus nr 11 "Hääletamissedeli vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks" (RT I, 07.05.2013, 4)
  • Vabariigi Valimiskomisjoni 07.07.2009 määrus nr 14 "Hääletamis- ja valimistulemuste protokollide vormide kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks" (RTL 2009, 60, 877)
  • Vabariigi Valimiskomisjoni 23.04.2013 määrus nr 10 "Vaatleja staatus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel" (RT I, 07.05.2013, 3)

 

Kuusalu vallavolikogu valimiste tulemus: VVK.ee sama valimised.err.ee